Reflektion

Verktyget för ökat välmående i din organisation

Reflektion är vår grundmodul som ger ökat egenansvar, utvecklar dialogen mellan ledare och medarbetare och som tar pulsen på organisationen - i realtid

Dags att utveckla din organisation till det bättre?

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat. Med Rolfs verktyg blir resan dit både smidig och rolig.

Reflektionslogg

Individuell reflektion

Här skriver medarbetaren en reflektion över sitt arbete under veckan. Vad har fungerat bra, finns det någon frustration? Kommer man inte framåt på grund av en tekniska eller personligt hinder. Samtidigt taggar man ord som visar hur man mår eller känner. Medarbetarna tar ansvar för sin egen utveckling och ni säkerställer att samtliga i organisationen utvecklas kontinuerligt.

Feedback

Feedback från chef

Ge chefer möjlighet att möta medarbetare i deras utvecklingstankar oavsett om de är på samma plats eller inte. Skapa stoft till det fysiska mötet. Låt medarbetare känna sig sedd i sina tankar via den feedback dom får.

Taggord

Ta pulsen på din organisation

Taggorden är vanliga känslor och upplevelser på jobbet. De är förvalda för att du tydligt ska kunna ta pulsen på organisationen och se trender. Det finns positiva och negativa ord att tagga med. De hjälper medarbetaren att hitta ingång i sin reflektion.

Taggmoln

Hur mår din organisation?​

I taggmolnet får du en snabb överblick på förhållandet mellan röda och gröna ord, dvs hur organisationen mår just nu och över tid. Ord som är oroande kanske bekräftar en känd faktor eller indikerar något okänt som sker i gruppen.

Vad får jag med Reflektion?

Överblick av personalens välmående i realtid

Löpande insamling av dina medarbetares tankar och sinnesstämning

Ökat engagemang genom kontinuerlig feedback

Enkel och smidig återkoppling mellan ledare och medarbetare

Anpassat för din organisation

Visa trender över tid på individ-, team- och organisationsnivå

Flexibilitet

Låt dina medarbetare enkelt reflektera direkt på webben eller i vår app

Så fungerar Reflektion

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Relaterade inlägg

Vad säger våra egna experter om Reflektion? Fördjupa dig eller låt dig inspireras.

En plattform för tillväxt och utveckling

Rolf är en flexibel plattform som hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching – kontinuerligt utveckla sina medarbetare och processer för att nå framgång.

Lär dig mer om Reflektion genom en personlig och kostnadsfri demo.