Rolfing

Verktyget för att följa och utvärdera medarbetarnas arbetssätt

Rolfing är både coaching, processledning och förändringsledning i ett. I den här modulen bygger ni flöden på processer med viktiga avstämningspunkter för feedback. Det ger stöd i att tydliggöra vilka beteenden som premieras vid olika tillfällen, exempelvis kundmöten, ordermottagningar, patientmöten, utbildningar osv.

Dags att vässa organisationen?

Genom Rolfs självskattande poängsystem bildas grafer på både team- och individnivå som visar var i organisationen som utvecklings- och utbildningsinsatser behövs som mest.

Mallar

Coacha, följ upp och utvärdera

Alla organisationer har sina egna processer som är viktiga att följa för att nå framgång. I Rolf kan du skapa mallar för hela organisationen eller team, utifrån hur era viktigaste processer ser ut.

Feedback

Feedback från chef

För att feedback på tex ett kundmöte ska bli strukturerad och inte ses som kritik kan ni gemensamt följa strukturen i de mallar ni skapat som organisation. Det gör att ni tillsammans kommer överens om utvecklingspunkter och feedback kan göras av medarbetaren till sig själv, mellan kollegor eller mellan medarbetare och chef.

Graf

Mätbar utveckling

När ni skapar Rolfingar bygger ni statistik som ger en enkel lättillgänglig graf av både medarbetaren och teamets utveckling. Detta för att ni ska se var ni behöver sätta in utbildningsinsatser för att nå era mål.

Vad får jag med Rolfing?

Coacha, följ upp och utvärdera

Med anpassade coachingmallar för er organisation eller ert team utvärderar ni på samma saker

Alla typer av processer

Mallsystemet gör att ni kan coacha och mäte på alla typer av processer

Strukturerad feedback

Med tydliga mätpunkter kan du ge detaljerad och konstruktiv feedback

Mätbar utveckling

Följ all utveckling genom tydliga data och grafer på alla delar

Samla allt på en plats

Dokumentera feedback, bedömning och utvecklingspunkter direkt i coachingsamtalet

Flexibilitet

Coacha när och var ni vill genom appen. Tex direkt efter ett sambesök hos kund

Så fungerar Rolfing

Spela videoklipp
Spela videoklipp

En plattform för tillväxt och utveckling

Rolf är en flexibel plattform som hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching – kontinuerligt utveckla sina medarbetare och processer för att nå framgång.

Lär dig mer om Rolfing genom en personlig och kostnadsfri demo.