Guider och mallar

Vi publicerar löpande guider och mallar som kan hjälpa din verksamhet utvecklas och stärka ledarskap

Reflektion. Hur och varför?

Hur din verksamhet kan na nytta av regelbunden reflektion och vad en värdefull reflektion ska innehålla.

Att ge feedback

I denna guide ger vi exempel på hur man skapar ett coachande samtal som leder till utveckling

6 steg för att implementera reflektion och feedback i ditt team

Den här guiden förklarar hur enkelt du som chef kan skapa en reflekterande organisation med stark feedback-kultur.

Bryta ner kvantitativa mål till kvalitativa

I denna guide bjuder vi på några exempel på hur du kan omvandla ”det stora fluffet” som vi ofta pratar om på det årliga medarbetarsamtalet till konkreta aktiviteter anpassade för individen.

Företagsutveckling där värderingarna är mer än fina ord

10 steg för hur du bygger företagskultur och förankrar er värdegrund på grupp och individ-nivå.

Samtalsmall för kundmöte

Skapa en mall på ett kundmöte och anpassa efter er säljprocess och de kunder ni har

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat