Utvecklingsplan

Håll medarbetarsamtalet levande hela året

Verktyget som skapar förändring på individ-, team- och organisationsnivå.

Beteendeförändring är det som verkligen gör skillnad

I utvecklingsplanen bryts företagets mål och strategier ner till beteendemål och konkreta aktiviteter. Utifrån individens roll och ansvarsområden bestämmer ni tillsammans vilka konkreta aktiviteter medarbetaren ska genomföra tills ni ses nästa gång. Medarbetaren kan enkelt prioritera och klarmarkera sina aktiviteter. Förväntningarna blir tydliga kan ni följa beteendeutvecklingen och utveckla utmaningarna över tid.

Mallar

Mallar utifrån hela organisationen, teamet eller individen

Bygg era egna mallar utifrån vad ni vill utveckla och vilka era värdegrunder är. Skapa mallar utifrån hela organisationen, teamet eller individen.

Utvecklingskurvor

Utvecklingskurva över tid

Det är viktigt för medarbetaren att känna och se framsteg. Genom att själv fylla i sin utveckling och se sin kurva är det enkelt för medarbetaren, och ledaren, att ta gemensamt ansvar för utvecklingen.

Aktiviteter

Smarta aktiviteter

För att utveckling ska ske måste det vara klart och tydligt för medarbetaren vilka förväntningar som finns, och vilka aktiviteter som krävs, för att nå sina mål. I Rolf utvecklingsplan har du smarta aktiviteter där du kan följa utvecklingen, prioritera, sortera och klarmarkera för att hela tiden ta nästa steg i utvecklingen. Hela året.

Vad får jag med Utvecklingsplan?

Tydligt och konkret

Rolfs utvecklingsplan visar tydligt vad som förväntas av medarbetaren

Beteendemål bryts ner i konkreta aktiviteter

Skapa individuella aktiviteter som leder till resultat

Relevant feedback

Regelbundna avstämningar med relevant feedback direkt på aktiviter

Hållbar beteendeförändring

Arbeta med löpande förändring under hela året

Mindre administration

Ingen administrationstid i efterhand kring medarbetarens utveckling

Överblick av personalens utveckling

Enkelt att följa utvecklingen av team eller individ kontinuerligt

Så fungerar Utvecklingsplan

Spela videoklipp
Spela videoklipp

En plattform för tillväxt och utveckling

Rolf är en flexibel plattform som hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching – kontinuerligt utveckla sina medarbetare och processer för att nå framgång.

Lär dig mer om Utvecklingsplan genom en personlig och kostnadsfri demo.