Vår verksamhet

Rolf grundar sig på egna erfarenheter utifrån att vi har lång erfarenhet av att utbilda och utveckla medarbetare och ledare utifrån organisationens mål och värdegrund.

Vi har sett vilka utmaningar man stöter på för att driva kontinuerlig utveckling, agerat utifrån det och byggt ett verktyg som verkligen fungerar för att stötta både medarbetare och ledare.

Att våra erfarenheter sedan visade sig gå hand i hand med senaste forskning kring vad som krävs för att få en organisation som går i samma riktning med kontinuerlig utveckling av individen gör oss bara mer starka i vår mission.

Grundstenarna bygger på att för att utvecklas behöver du få veta vad som förväntas av dig, du behöver ha en strukturerad uppföljning och feedback och du behöver reflektera kring din egen utveckling.

Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör

Kontaktpersoner

SVERIGE

Pia Nilsson

CEO/Sales
070-384 45 08
pia.nilsson@rolf.se

Ann-Katrin Hellberg

Head of Success and Operations
070-749 20 22
ann-katrin.hellberg@rolf.se

Mattias Sundberg

CTO
070-298 20 22
mattias.sundberg@rolf.se

TYSKLAND

Lena Brockerhoff

Consultant
FourManagement
+ 49 211 540 83 300 lena.brockerhoff@fourmanagement.de

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat