Vår verksamhet

Rolf grundar sig på egna erfarenheter utifrån att vi har lång erfarenhet av att utbilda och utveckla medarbetare och ledare utifrån organisationens mål och värdegrund.

Vi har sett vilka utmaningar man stöter på för att driva kontinuerlig utveckling, agerat utifrån det och byggt ett verktyg som verkligen fungerar för att stötta både medarbetare och ledare.

Att våra erfarenheter sedan visade sig gå hand i hand med senaste forskning kring vad som krävs för att få en organisation som går i samma riktning med kontinuerlig utveckling av individen gör oss bara mer starka i vår mission.

Grundstenarna bygger på att för att utvecklas behöver du få veta vad som förväntas av dig, du behöver ha en strukturerad uppföljning och feedback och du behöver reflektera kring din egen utveckling.

Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör

Vi känner tillit till människors goda vilja och förmåga att utvecklas genom ömsesidig förståelse och respekt. 

Vi drivs av rättvisa förutsättningar och ser individers olikheter som jämlika tillgångar för att nå gemensamma mål. 

Vi tror på människors vilja att medverka till framgång och att delaktighet stärker förmågor att leda sig själva och andra.

Kontaktpersoner

SVERIGE

Pia Nilsson

CEO/Sales
070-384 45 08
pia.nilsson@rolf.se

Marcus Fröberg

Head of Sales & Business Development
070 828 26 49
marcus.froberg@rolf.se

Mattias Sundberg

CTO
070-298 20 22
mattias.sundberg@rolf.se

Marcus Andersson

Utvecklare
070 - 749 20 22
marcus.andersson@rolf.se

Karl Nilsson

Administration
076 - 767 67 82
karl.nilsson@rolf.se

PREFERRED PARTNERS

rolf-lenad
Lena Dyrberg

Consultant
Expediam HR Consulting & Coaching
070-588 10 10
lena.dyrberg@rolf.se

rolf-therese
Therese Näs Tärnblom

Consultant
Djörg
070-532 31 96
therese.nas.tarnblom@rolf.se

HOLLAND

rolf-mervi
Mervi Keskitalo

Partner Holland
mervi@rolf.digital

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat