Ge varandra uppskattning och stärk er kultur

14/12/2020

2020 har varit ett annorlunda år. Många av oss har haft det jobbigt både privat och professionellt. Människor har förlorat nära och kära och företag kämpar för att överleva.

Trots tuffa tider så är det tydligt att vissa företag klarar sig bättre än andra. Givetvis påverkas detta av vilken bransch vi verkar i, men jag har funderat en del på vilka andra faktorer som gör skillnad.

Jag lyssnade nyligen på en intervju med Eric Mosley, VD och grundare av Work Human. Han har forskat på beteenden på arbetsplatsen och har kommit fram till att det är tydligt att företag med starka och hälsosamma kulturer tenderar att konkurrera ut företag med svagare kulturer. Företag med starka kulturer har naturligt varit hjälpta av detta under pandemin.

Om du som arbetsgivare har energifulla, passionerade medarbetare med en samsyn i fråga om mål och riktning, så är det väl ganska självklart att du står dig bättre i konkurrensen jämfört med ett företag där medarbetarna är demoraliserade, omotiverade och ser sig om efter andra jobb.

Företagskultur är avgörande för din framgång och Erik Mosley har i sin forskning kommit fram till 3 hörnstenar som är avgörande för hållbara och hälsosamma kulturer. Till att börja med lyfter han upp vikten av att se människor som ”hela individer” som går igenom det privata livet samtidigt som de går igenom sin karriär. Hörnstenarna Mosley har identifierat är ”thanks, talk and celebrate”. Thanks handlar om att uttrycka uppskattning och tacksamhet gentemot varandra på arbetsplatsen och då inte bara mellan chef och medarbetare utan också kollegor emellan. Detta fördjupar välbefinnandet, relationerna mellan människor och skapar samhörighet. Människor har ett grundläggande behov av mänskliga relationer och har man byggt en stark grund är detta lättare att upprätthålla under perioder av distansarbete. Företag som inte har denna ”sociala infrastruktur” får kämpa hårdare i tuffa tider. Talk handlar om att ha regelbundna avstämningar där man pratar med varandra och då inte bara om jobbrelaterade frågor. Det är viktigt att säkerställa en frekvens i dessa samtal. Celebrate innebär att dela och fira varandras livshändelser.

Mosley menar att en kultur där vi uppskattar och uttrycker tacksamhet till varandra, ser varandra och delar det som händer i våra liv gör människor fria och trygga att uttrycka sina idéer. Medarbetare känner att de kan vara sig själva vilket har en positiv effekt på arbetsprestationen. Detta ger företaget en stark konkurrensfördel.

Jag är benägen att hålla med på alla punkter och som användare av reflektionsverktyget @Rolf kan jag inte låta bli att reflektera över hur detta verktyg faktiskt kan bidra till att bygga en kultur där uppskattande återkoppling är en naturlig del av vardagen. Detta hjälper oss att stärka relationer och öka engagemanget inom företaget.

Så tänk på att lyfta dina kollegor lite extra i dessa tuffa tider, med eller utan Rolf. Det kostar så lite, men har en ofantligt stor påverkan på människors och organisationers välmående.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn