Om Rolfs partnernätverk

Rolf erbjuder verktyget genom egen försäljning och via Partners. Båda kanalerna är viktiga ingredienser i Rolfs strategi och ambition.

Våra Partners har väletablerade kontakter och insikter i sina kunders behov och verksamheter och har därmed många gånger en fördel i att identifiera värdefulla lösningar till kundernas utmaningar som kan lösas med Rolf.

Tillsammans med våra Partners har vi ännu större innovationskraft och breddade perspektiv. Vi är starkare tillsammans!

Några av våra största kunder är Partner-kunder. Vi har idag några väletablerade Partners och vi har en arbetsmodell som fungerar väl och som vi vill bredda och utöka.

Vi har kontinuerliga träffar i vårt Partner-nätverk där vi diskuterar önskemål och förslag om utveckling av system och funktionalitet, informerar om nyheter, delar goda exempel och hjälps åt att hitta lösningar till utmaningar.

Mervärde för partners

Att vara Partner till ROLF innebär att ni kan erbjuda ett mervärde till era befintliga och potentiella kunder. Ett mervärde som inkluderar en hjälp i övergången till att arbeta digitalt med utveckling och lärande vilket ju är en högaktuell utmaning i många verksamheter idag.

Ni får tillgång till ett strukturerat digitalt verktyg som kan ge dig fler kunder/uppdrag

Partner får tillgång till ett strukturerat och digitalt verktyg som ökar kvalitén i era leveranser

Några röster från Rolfs partnernätverk

Therese Näs Tärnblom, Djörg
”Rolf ger mig möjlighet att erbjuda mina kunder konkret stöd i fråga om att sätta struktur för regelbunden återkoppling och uppföljning, vilket främjar organisationens utveckling. Jag jobbar mycket med att stötta företag i förändring. En förutsättning för att vara lyckosam i en förändringsprocess är att alla individer på ett eller annat sätt utvecklas och förändrar beteenden. Cheferna spelar en viktig roll när det kommer till att driva denna utveckling, men att hålla en kontinuerlig och kvalitativ dialog med sina medarbetare är en utmaning för många. Rolf gör inte jobbet, men ger chefer bättre förutsättningar att tillsammans med sina medarbetare, kunna säkerställa både välbefinnande och måluppfyllelse.”

Djörg AB erbjuder konsulttjänster inom organisationsutveckling och generell HR Support och är Partner till Rolf sedan 2020

Lena Dyrberg, Expediam

”Jag stöttar mina kunder i deras utveckling inom olika områden, både på individ-, grupp och företagsnivå bl a genom coaching och förändringsledning. Framgångsreceptet är ofta att arbeta strukturerat, skapa tydlighet, stötta varje individ och att löpande följa upp på olika nivåer. Rolf är ett bra verktyg för just detta. Rolf stärker och stöttar även ledare, medarbetare och
företagsledningen i deras arbete. Vi skapar tillsammans goda förutsättningar att lyckas i förändring och utveckling helt enkelt. För mig är Rolf ett smart, roligt och givande sätt att skapa förutsättningar för utveckling och en bra arbetsmiljö där alla är lika viktiga, uppmärksammas och stöttas ”

Expediam HR Consulting & Coaching AB erbjuder spetskompetens inom förändringsledning, coaching, ledarskap och HR.

Rolfs support till Partners

Rolf utbildar dig i verktygets olika funktioner och du får använda Rolfs material såsom säljpresentationer, manualer och presentationsmaterial för nya användare.

Vi introducerar och tränar dig i materialet och säkerställer att du har den kunskap du behöver

  • för att presentera möjligheterna och fördelarna med Rolf för dina kunder
  • för att använda verktyget på ett sätt som gynnar önskat resultat och effekt utifrån varje enskilt uppdrags unika förutsättningar

Vi stöttar dig och finns till hands som diskussionspartner och för rådgivning och generell support såväl teknisk som utifrån användarperspektivet.

Vid implementation av nya uppdrag sätter Rolf upp grunduppgifterna i verktyget och hanterar administrationen kring inloggning och lösenord.

Rolf tillhandahåller mallar för offerter och kundavtal liksom för avtalsbilagor gällande GDPR.

Vanligast är att kunden formellt blir kund till Rolf i tillägg till ert kundavtal om konsulttjänster. Rolf fakturerar kunden för den månatliga licensavgiften och ni fakturerar era konsultarvoden.

Du som Partner kan debitera vår gemensamma kund för den extra stöttning (coaching, uppföljning, projektledning etc) som ledare och medarbetare hos kunden kan ha behov av utöver det som ingår i användandet av Rolf. Exempelvis: förändringsledning, arbete med värdegrund eller företagskultur, individanpassat ledarskap, målstyrning, feedback

Alternativa affärsupplägg

1. Partners som främst använder Rolfs verktyg under sina egna tidsbegränsade uppdrag

Partners erbjuds förmånligt pris för valfritt antal användarlicenser. Dessa användarlicenser används av Partner och partners klienter under löpande uppdrag. När ett pågående konsultuppdrag avslutas kan licensen bytas ut till nya användare i nya konsultuppdrag.

2. Partners som förmedlar klienter som kunder och användare av Rolf och där Partnern erbjuder sina konsulttjänster för att stötta kunden i att använda Rolfs plattform.

Exempelvis: 

  • Coaching till enskilda ledare och medarbetare kring deras individuella utveckling. 
  • Workshops för framtagande av företagsanpassade processer att applicera i Rolf
  • Utbildningar och gruppövningar 

 

Partnern och Rolf arbetar tillsammans för att ge kunden optimal nytta och resultat. 

Rolf tillhandahåller verktyget, plattformen och strukturen. Partnern tillhandahåller coaching och stöttning till kunden i användningen av verktyget. 

Informationsträffar för potentiella partners

Kommande tillfällen – datum ännu ej satta

Mitten maj
Informationsträff – Allmän

Början juni
Informationsträff – Särskilt för bolag som arbetar med coaching inom försäljning

Mitten juni
Informationsträff – Allmän

Augusti
Informationsträff – Särskilt för bolag som arbetar med
Ledarskapsutveckling

 

Max 5 deltagare per träff för att ha utrymme för frågor och diskussioner

Nyfiken på att veta mer om att vara vår Partner?