Bli en del av Rolfs partnernätverk

Jobbar du med förändringsledning, ledarutveckling, HR frågor, säljutveckling, organisationsutveckling och ser utmaningar i att de som anlitat dig verkligen fullföljer det arbete ni gör fullt ut?

Har du svårt att skapa mätbarhet på dina insatser?

Då ska du läsa vidare nu.

 

Rolf är det digitala verktyget som stöttar dig och de du arbetar med att driva verklig förändring. Rolf tar det ni beslutat vidare till nästa nivå och gör det möjligt att se om alla är med på tåget eller inte.

Oavsett om du arbetar med ADKAR som förändringsledning eller andra modeller kan vi lova att Rolf passar in för att skapa struktur, de bästa förutsättningarna och mätbarhet på hur det går och hur man mår i förändringsresan.

Mervärde för partners

Att vara Partner till ROLF innebär att du kan erbjuda ett mervärde till dina befintliga och potentiella kunder samtidigt som du spar in på administrationen kopplat till dina uppdrag och får en extra inkomst utöver ditt konsultarvode. Som partner får du tillgång till ett strukturerat och digitalt verktyg som ökar kvalitén i dina leveranser.

Du får tillgång till ett strukturerat digitalt verktyg som:

Dessutom blir du en del av vårt nätverk där vi har kontinuerliga träffar, utbildar oss och utbyter erfarenheter.

Partners till Rolf

Vår främsta drivkraft är att få bidra och göra skillnad. Detta genom att erbjuda vår kompetens inom organisationsutveckling och generell HR Support. Djörgs konsulter har många års erfarenhet av kvalitativt lednings- och HR-arbete inom olika verksamheter.

Expediam – Er partner i att driva hållbar förändring och utveckling inom ert företag – alltid med er framgång i fokus. 
Vi arbetar nära tillsammans och uppnår det ni eftersträvar bl a genom att stötta genom coaching, förändringsledning, utveckling av ledare, ledningsgrupper och medarbetare.

Tell är ett företag som erbjuder smarta helhetslösningar inom IT och kommunikation till alla företag, oavsett storlek. Bolaget grundades 1997 och i dagsläget har vi fler än 30 anställda och finns i Piteå, Luleå, Skellefteå och Umeå. Vår position bygger på att vi är mänskliga, personliga och närvarande – både emotionellt och geografiskt. Vi konkurrerar inte med lågt pris eller att kränga tjänster, utan med expertkunskap och nöjda kunder Vår vision är att bli Sveriges mest framtida arbetsplats, välkommen att prova en bättre partner inom IT- och Telekom!

One Happy Camper hjälper dig och ditt företag med övergripande People Operationsfrågor, konkret HR-stöd samt individuell utveckling av ledare och medarbetare. Genom ökad medvetenhet, ny insikt och kunskap skapas långsiktigt hållbara organisationer med välmående individer. 

RMH Försäljning
Vi hjälper säljteam och säljchefer till effektivare försäljning. Genom rätt struktur och aktiviteter skapar vi resultat.

Pousettovis fokus och expertkunskap kring ledarskap, organisation och processer transformerar utmaningar till möjligheter. Vi skapar en förflyttning från nuläge till önskat läge genom att erbjuda affärsutveckling, förändringsledning, chefsutbildning, chefscoachning, interimskonsulter och att bygga en hållbar företagskultur.

Skjöldebrand Consulting har 30 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och kommunikation
Målet är att skapa Hållbara relationer & affärer som gynnar båda parter och som leder till ett bättre resultat.

Vi hjälper företag att skapa en företagskultur som ökar medarbetarnas motivation och engagemang, vi skapar förutsättningar för ett gott självledarskap och ger dem verktyg för bestående förändring

Skråmträskmodellen säkerställer ert resultat genom att jobba proaktivt för att undvika konflikt, missförstånd och energiläckage. Vi vill stärka er kompetens att hjälpa er själva och era medarbetare att nå nya höjder. Vi finns som stöd för VD och delägare i det mindre företaget.

MW Coaching, en katalysator som hjälper ledare & medarbetare skapa kraftfulla resultat. Att utforska vanor & attityder som tar dig mot målet, utvecklar ditt självledarskap & välbefinnande. Som certifierad ledarutvecklare, förändringsledare, prof.coach & mental tränare, arbetar vi främst med egna företagare, ledare & andra nyckelpersoner på företaget samt elitidrottare.

Med ett intresse för värdeskapande tillväxt och ett inkluderande ledarskap vill S-ledarskapsutveckling hjälpa och ge stöd till organisationer vid förändringsprojekt. Företaget finns för att hjälpa organisationer hitta sina förutsättningar och potentialer för att växa hälsosamt oh hållbart.
Vi erbjuder coaching främst till ledare samt tar interimsuppdrag i ledarroller under längre eller kortare tid.

Var med och led utvecklingen och bli partner till Rolf!

Vill du veta mer? Klicka på knappen och boka in ett kort möte med vår partneransvarige Marcus Fröberg