En plattform som stärker din organisation och bidrar till ökad tillväxt.

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat

Rolf är en flexibel plattform som hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching – kontinuerligt utveckla sina medarbetare och processer för att nå framgång. Våra kunder finns inom ett brett spann av branscher och består av organisationer som vågar tänka nytt!

Reflektion

Med Rolfs unika reflektionsdel kan ledare alltid vara närvarande och kontinuerligt stötta och ge medarbetare feedback. Reflektion och feedback tar bara någon minut att göra och bygger en kultur, ett engagemang och ett team som bidrar till långsiktig framgång. Rolfs unika ordmoln ger en snabb bild av hur företaget mår i realtid – både på individ-, team- och organisationsnivå och kan visa trender över tid.

Utvecklingsplan

Rolfs utvecklingsplan, målplan och aktiviteter håller medarbetarsamtalet levande under hela året. I Rolf bryts utvecklingsmål ner till mätbara aktiviteter med tydlig vägledning i vad som ska göras och hur. Aktiviteter följs löpande upp och kan enkelt justeras efter vägen, eventuella frånsteg kan tidigt indikera behov av extrainsatser. Rolf stöttar ett aktivt, ständigt närvarande och tydligt ledarskap med välmående och motiverade medarbetare som resultat.

Rolfing

Rolfs coachingdel stödjer ett framåtriktat ledarskap med fokus på ständig förbättring. Coachingdelen i Rolf ger struktur för att följa och utvärdera medarbetarnas arbetssätt. Som underlag för rådgivning, i samband med exempelvis medlyssning, skapas anpassade mallar för företagets viktigaste processer. Med Rolf blir det enkelt att ge och få feedback, fånga upp problem och utmaningar och skapa delaktighet i organisationens utveckling.

Föregående
Nästa

Varför välja Rolf?

Enkelt

I Rolf samlas alla processer och verktyg som behövs kring medarbetarutveckling på ett och samma ställe. Systemet håller reda på data, visar utvecklingstrender och ger överblicksbilder i realtid på hur företaget mår på individ-, team- och organisationsnivå. Rolf växer med företaget och de olika modulerna kan stegvis kopplas på i den takt som behov uppstår. Hjälp att komma igång, företagsanpassningar och support finns alltid nära tillhands under hela vägen.

Transparent

Med Rolf har medarbetare och ledare alltid tillgång till samma data. Rolf skapar transparens och meningsfullhet när övergripande mål bryts ner till individnivå och visualiserar hur alla bidrar längs vägen. Med Rolf får både ledare och medarbetare möjlighet att ta ansvar och fokusera på utveckling som skapar resultat. Alla utvecklingsplaner och dokumentation är direkt kopplade till individ för att säkerställa ett tryggt och långsiktigt utvecklingsarbete.

Lönsamt

Rolf skapar målfokusering och handlingskraft som leder till resultat. Rolfs struktur och funktionalitet skapar samsyn om mål och arbetssätt vilket höjer medarbetarnas motivation och säkerställer att organisationen jobbar aktivt med att fullfölja strategibeslut. Kunder vittnar om att de med stöd av Rolf har ökat sin omsättning med 33% och minskat sjukfrånvaron från 15% till nästintill 0.

Mätbart

I Rolf bryts kvalitativa mål ner till kvantitativa delmål och kan följas i realtid på individ-, team- och organisationsnivå. I Rolf synliggörs både resultat- och beteendemål, vilket gör alla aktiviteter mätbara och lätta att utvärdera för hur organisationen mår och presterar. Med Rolf får du statistik i form av staplar, diagram och ordmoln som ger en snabb temperaturmätning i realtid eller trendkurvor över tid.

Motiverande

Med Rolf skapas samsyn om mål och arbetssätt. Ledningens närvaro är påtaglig och förväntan på medarbetare tydlig. Rolf grundar sig i ett coachande ledarskap som ger medarbetare möjlighet att ta eget ansvar, samtidigt som de känner sig sedda och ledda. Ett ständigt aktivt ledarskap som skapar förutsättningar och motivation att bidra till företagets utveckling.

"Med Rolf upplever jag att jag fått en annan relation med mina medarbetare, en bättre relation. Reflektionsloggen lyfter sådant som annars gått förbi och skapar stoff till det fysiska mötet. Det är befriande att på måndags- morgonen plocka fram ordmolnet."

Verksamhetschef
Offentlig sektor
"Genom mina medarbetares reflektioner kan jag, även om jag inte är närvarande, fånga upp saker de bekymrar sig över och enkelt bekräfta det. Av ordmolnet får jag en bra överblicksbild över hur både team och individ mår."

Affärsområdeschef
Försäkringsbranschen
"Har jämfört 3 månader innan vi började och 3 månader efter och då har vi en försäljningsökning på 33%. Juni är vår bästa månad så den kan påverka men jag jämförde juni i år mot föregående år och även där ser jag en ökning med ca 40%. Så himla fantastiskt resultat av en sådan enkel åtgärd"

Regionschef
Rekryteringsbranschen
"Efter att först ha använt reflektionsloggen inom chefsgruppen och sedan implementerat det på hela organisationen har vi lyckats minska sjukfrånvaron från 13% till 1%! Kunde aldrig föreställa mig det innan.
Helt otroligt!"

VD
El-installationsbranschen
Föregående
Nästa

Hur mår Rolfs kunder just nu?

Tips och inspiration som stärker din organisation

Bli bättre på medarbetarsamtal

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa vid medarbetarsamtal

Bli bättre på medarbetarsamtal

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa vid medarbetarsamtal

Bli bättre på medarbetarsamtal

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa vid medarbetarsamtal

Boka demo

Vill du veta mer om hur Rolf kan hjälpa dig och ditt företag att samla avgörande processer och medarbetarutveckling i ett och samma verktyg? Boka ett möte med oss, vi kan komma på besök eller göra en demonstration på distans:

Nyheter

Vi på Rolf vill vara bäst på ledarskap och håller oss därför ständigt uppdaterade i allt som rör ämnet. Bläddra, läs och inspireras av våra aktuella artiklar så får du del av trendspaningar kring ledarskap och tips hur du kan utveckla ditt ledarskap!

Kontakta oss

Vi vill ge svar på alla dina frågor. Stora som små. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vår plattform och hur den kan appliceras på din arbetsplats.

Aktuellt

Boosta din verksamhet med Rolfs guider om reflektion och feedback

Reflektion. Hur och varför?

Hur din verksamhet kan na nytta av regelbunden reflektion och vad en värdefull reflektion ska innehålla

Att ge feedback

I denna guide ger vi exempel utifrån att du ger feedback på ett kundmöte för att du ska få det till ett coachande samtal som leder till utveckling

Samtalsmall för kundmöte

Skapa en mall på ett kundmöte och anpassa efter er säljprocess och de kunder ni har

Boka demo