En plattform för
tillväxt och utveckling

Rolf är en flexibel plattform som hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching – kontinuerligt utveckla sina medarbetare och processer för att nå hållbar framgång.

Rolf på 2 minuter

Lär dig mer om våra verktyg och vad Rolf kan göra för din verksamhet i vår förklarande film.

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Hela verktygslådan i en plattform

Verktyget för ökat välmående i din organisation

Genom Rolfs reflektionslogg reflekterar dina medarbetare så ofta som ni kommer överens om. Du som ledare kan stötta dem i deras tankar och ge feedback. Detta gör att medarbetaren kommer att se tydliga mönster och känna sig sedd och uppskattad av dig som chef, på ett väldigt enkelt sätt.

Att använda Rolf är enkelt

Med Rolf är det enkelt och smidigt att både komma igång och att använda verktygen.

När du och dina medarbetare loggar in i Rolf för första gången är det anpassat och klart för att börja använda reflektionsmodulen direkt. Vi hjälper dig att lägga till medarbetare, koppla samman team och avdelningar samt tilldela behörighetsgrader och läsrättigheter. När detta är gjort bjuds alla medarbetare automatiskt in att skapa ett lösenord till sitt konto.

Inför en intern lansering av Rolf ger vi företagets ledare en utbildning i verktyget och nycklarna för att bygga en framgångsrik organisation genom reflektion och feedback. I implementeringsplanen ingår också avstämningsmöten och hjälp att vid behov justera och utveckla nya mallar eller få råd i metodfrågor. Företaget tilldelas en dedikerad person för teknisk och praktisk support, digitalt utbildningsmaterial och instruktionsfilmer för vidare utbildning till medarbetarnivå.

Efter implementeringsfasen fokuserar vi på att följa upp och analysera användargrad, användarupplevelsen och resultat kopplat till företagets mål och strategier. Vi fångar upp problemställningar, belyser utvecklingspotential och kan hjälpa till att vässa organisationen med ytterligare utbildning eller coachning.

Vårt servicecenter finns tillgängligt 24/7 genom digitala hjälpfunktioner direkt i systemet, vanliga frågor-och-svar, instruktionsfilmer samt användarmanualen. Under kontorstid ger den tekniska supporten personlig hjälp med tekniska frågor som inloggning, administrera användare etc. För rådgivning kring metod, mallar och andra användarfrågor vänder ni er till er personliga kontaktperson.

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat