Få dina medarbetare att peka mot samma mål, likt en vektor

Få dina medarbetare att peka mot samma mål, likt en vektor Vi brukar säga att Mentor är ett branschöverskridande verktyg, det är faktiskt så att ju fler kunder vi får – ju säkrare blir vi på detta. Mentor handlar inte om vilken bransch du befinner dig i. Det handlar om människan i branschen. Något som […]

Har ni högt i tak så länge man håller med?

Har ni högt i tak så länge man håller med? Har ni högt i tak så länge man håller med – eller har ni högt i tak på riktigt? Här är det högt i tak och alla säger vad de tycker! Har du hört det förut? Med ju mer övertygelse i rösten personen ifråga säger att […]

Så lyckas ni med era mål! Tips från Mentors grundare Pia Nilsson

Så lyckas ni med era mål! Tips från Mentors grundare Pia Nilsson Johan Book skriver i sin artikel om vikten av att satsa på tydliga mål, uppföljning och återkoppling. Han lyfter tre överlägset avgörande mål som jag tycker är viktiga att lägga fokus på och följa upp – nämligen resultatmål, processmål och läromål. Dessa mål […]

Pia Nilsson om vikten av feedback

Som konsult och utbildare älskar jag att stå framför en publik och lära ut. Om du, precis som jag, har en historik som föreläsare så känner du kanske igen dig i den härliga känslan när man har en grupp engagerade individer på utbildning – individer att kunna lära ut sina tips och trix till. Men med […]

Reflektera mera

Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där sambanden mellan orsak och verkan blir synliga. Forskning visar att 70% av en individs utveckling sker när denne reflekterar. Men vad är reflektion? Och hur ska man hinna reflektera i den stressiga vardagen där vi i slutändan hela tiden mäts på vårt resultat snarare än vägen till resultaten? Medarbetare […]