Få dina medarbetare att peka mot samma mål, likt en vektor

27/02/2018

Få dina medarbetare att peka mot samma mål, likt en vektor

Vi brukar säga att Mentor är ett branschöverskridande verktyg, det är faktiskt så att ju fler kunder vi får – ju säkrare blir vi på detta. Mentor handlar inte om vilken bransch du befinner dig i. Det handlar om människan i branschen.

Något som gjorde oss extra säkra på detta var när våra partners Mattias Moutran Widegren och Christer Wikner på Vectorplan med framgång implementerade Mentor på Akademiska sjukhuset i Uppsala i maj 2017. Att verktyget Mentor, som från början var utvecklat för säljavdelningar, skulle hamna på Akademiska sjukhuset i Uppsala och användas av sjuksköterskor, vårdbiträden och läkare blev en positiv överraskning som tog oss närmre den väg vi idag vandrar på – nämligen att implementera Mentor i offentlig sektor. Vi har känt Vectorplan på pulsen och frågat dem vad de ser att Mentor kan göra för att hjälpa till i de utmaningar som finns i våra organisationer idag.

Mattias och Christer träffades när de gjorde lumpen – flera år senare, av en ren slump träffades de igen på ett gemensamt jobb. Då började de prata om att de måste göra något tillsammans. För två år sedan bestämde de sig och startade Vectorplan där de riktar in sig på att hjälpa organisationer med strategigenomföranden – så alla medarbetare pekar mot samma mål, likt en vektor.

Vikten av en vectorplan
– Gemensamt för chefer i stora bolag är att man vill bli sedd och hörd (även se och höra vad som sker i organisationen), precis som alla människor vill bli. Det kan däremot vara jobbigt att höra vad alla tycker och tänker, det blir för många åsikter. Det räcker med att fem vill återkoppla och det blir redan där för många. Du skickar ned direktiv till dina medarbetare som dessa ska göra. Men var direktiven bra? Tittar man sedan på medarbetarna vill ju även dessa bli sedda och hörda då även de är människor. Här vet man istället inte hur man ska komma till tals och få uppmärksamhet, säger Mattias.

Vad ser ni för behov hos organisationer idag?
– Det vi ser är att behovet av att bli sedd och få återkoppling på sitt arbete egentligen är lika stort åt båda håll. För vi är inte mer än människor. Kommunikationen där emellan – nedifrån och upp samt uppifrån och ned det är den kommunikationen vi vill hjälpa till med för vi vet med vår erfarenhet att det finns stora utmaningar kring just den där ute. När vi hittade Mentor, ett digitalt hjälpmedel vilket underlättar i denna kommunikation kände vi direkt att det var något vi ville arbeta med.

Mentor är ett helt nytt verktyg på marknaden som inte liknar andra. När jag själv arbetade som chef kan jag säga att jag önskar att jag hade haft ett verktyg som Mentor att tillgå. Mentor är så enkelt och servar både de längst ned och de högst upp. Därför har vi valt att använda Mentor som hjälpmedel i de organisationer vi stöttar.
“Det vi ser är att mellanchefer kanske har den tuffaste rollen att bemästra…”

Hur ser arbetsbelastningen ut ute i landet?

– Det vi ser är att mellanchefer kanske har den tuffaste rollen att bemästra då de både är otroligt operativa samtidigt som de ska agera chefer. En del har 20-30 medarbetare eller fler under sig. Vi vet också att det finns de chefer som har betydligt fler än så och det är helt omöjligt att vara en god ledare med så många under sig. Hur ska man hinna ha en god kommunikation med sina medarbetare – när man har så många? Mentor hjälper chefer att lägga mindre tid på den typen av interaktion som sker enbart för att medarbetaren vill bli sig sedd. En av de första reflektionerna vi fick av en chef vi arbetade med var att ”jag inser nu att jag inte har tid avsatt för att vara chef”. Vår uppfattning är att det tyvärr ser ut såhär i många organisationer idag, säger Mattias.

Mattias berättar att när de använt Mentor i olika organisationer har de framförallt sett att mellanchefer har fått en bättre relation till sina medarbetare vilket gjort att dessa bättre kunnat vårda sin personal. De har också sett hur användarkurvan pekat starkt uppåt vilket tytt på att verktyget använts mer frekvent och användarna blivit mer kommunikativa. Mentors utvärderingsverktyg har också visat att medarbetarna faktiskt mått bättre och blivit gladare över tid.

Hur har Mentor tagits emot av medarbetare?
– Vi har mött otroligt många olika yrkeskategorier och den oro vi hört har många gånger legat i att man är rädd för hur detta ska tas emot av medarbetarna men jag har inte en enda gång hört att det tagits emot dåligt av medarbetarna. Jag tror det beror på att Mentor så tydligt inte bara gynnar chef och ledning utan även medarbetarna, avslutar Mattias.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn