Reflektera mera

19/05/2017

Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där sambanden mellan orsak och verkan blir synliga.

Forskning visar att 70% av en individs utveckling sker när denne reflekterar. Men vad är reflektion? Och hur ska man hinna reflektera i den stressiga vardagen där vi i slutändan hela tiden mäts på vårt resultat snarare än vägen till resultaten?

Medarbetare har i bästa fall och med olika intensitet avstämningsmöten med chefen om sin utveckling. Där sätter man förhoppningsvis upp mål och lokaliserar vilka aktiviteter individen ska göra för att uppnå målen. Trenden visar dock att dessa möten, som inte sällan enbart hålls en gång per år i form av medarbetarsamtal, bör hållas betydligt mer löpande för att de inte ska bli en skrivbordsprodukt.
Men vad händer egentligen mellan dessa medarbetarsamtal? Hur går det med uppföljningen? Tanken är ju att det som händer i dessa möten ska skapa förändring, det är här den fortsatta reflektionen blir så viktig samtidigt som det är här den i de flesta fall inte ens kommer på tal.

Organisationer som använder Reflektionsloggen i Mentor visar att reflektion kan göra underverk. Det är också precis vad jag upptäckte när jag för många år sedan arbetade som säljcoach och bad mina medarbetare reflektera.

Om ledningen låter medarbetarna sätta 5-10 minuter i veckan av egotid kan man komma otroligt långt. Medarbetaren får tid att fundera över vad man gjort bra, vad man kan tänka på till nästa vecka, och hur man mår just nu. Att reflektera innan man avslutar sin arbetsvecka skapar dessutom möjlighet att ta ett avslut av veckan och lämna jobbet på jobbet. Vilket ger en bra helg med välbehövlig vila och tid att ladda batterierna. Undersökningar visar att reflektion minskar känslan av stress och bara det är ju värt 5-10 minuter i veckan.

Något jag ofta stöter på i organisationer är att ledarskapet sker i olika veckomöten för att spara tid. I dessa möten uttrycker oftast samma individer sina åsikter och dessa åsikter står för hela gruppen. Dock är det ju så att de som inte gillar att ”skrika högst” på möten också har mycket bra saker att säga. Genom att alla får reflektera och ledaren läser reflektionen så blir samtliga medarbetare sedda, på deras villkor. Vilket vi sett skapar ett välmående arbetsklimat.

Feedback
Men, det är inte bara reflektionen som är viktig, feedback på reflektionen är minst lika värdefull i det här sammanhanget. Många chefer tror att det ska ta onödig tid av dem att ge feedback men de 5 minuter feedbacken tar sparas ofta in på ”onödiga” frågor från medarbetarna, frågor som kanske egentligen ställs för att individen vill bli sedd.

Mitt tips är att ge feedback på resan till målet snarare än enbart på resultatet. Visa att du ser att individen har ansträngt sig och att du uppskattar det. Uppmuntra dina medarbetare att skriva om sina tankar, utmaningar och hur de arbetat med sina beteendeaktiviteter efter era samtal. Undvik att lägga fokus på vad de gjort som kan ses i era övriga system, det skapar inte reflektion kring utveckling utan återberättar bara något vi redan vet.

Många kanske tänker att man genom skriftlig reflektion riskerar förlora det personliga mötet. Mina erfarenheter säger tvärtom, det skriftliga utvecklar snarare det personliga mötet.

Att kräva att du som chef ska gå runt till dina medarbetare varje veckoslut och se dem och be dem berätta vad de har reflekterat kring är övermäktig. Vi har sett att fem minuters reflektion på egen hand och i text blir ärligare. Man har lättare för att beskriva vad man tänker i skrift och man får sin tid att prata till punkt.

Mentor hjälper ditt företag att reflektera. Ta reflektionen på allvar, det är en liten tidsinvestering i förhållande till vad både organisationen, ledare och medarbetare får ut av det om ni delar era tankar.

Lycka till!
/Pia Nilsson, VD och grundare, HR2 Systems

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn