Så lyckas ni med era mål! Tips från Mentors grundare Pia Nilsson

12/12/2017

Så lyckas ni med era mål! Tips från Mentors grundare Pia Nilsson

Johan Book skriver i sin artikel om vikten av att satsa på tydliga mål, uppföljning och återkoppling. Han lyfter tre överlägset avgörande mål som jag tycker är viktiga att lägga fokus på och följa upp – nämligen resultatmål, processmål och läromål. Dessa mål är viktiga för alla organisationer som vill framåt med engagerade medarbetare.

Processer är allt det vi gör på jobbet på dagarna för att nå resultatmålet. Processerna sker oftast repetitivt. För en säljare är kundmötet en process eller till och med hela processer från prospektering av kund till tagen order. För en lärare i skolan är lektionerna en process, hur planeras de, hur genomförs de från att eleverna kommer in till att lektionen eller dagen är slut? För en projektledare är ett projektmöte en process. För någon inom sjukvården är ett patientmöte en process.

Det är faktiskt så att allt vi gör på jobbet på dagarna, som ligger i våra huvudarbetsuppgifter, är någon form av process som vi, inte helt otippat, kan utveckla och bli bättre på. Men ska vi utveckla och bli bättre så bör vi sätta oss ned och strukturera upp dessa processer. Tittar vi på en organisation så kan jag garantera att alla utför sina processer olika och därmed också olika bra. Om Kim kan visa vad hen gör för Robin och Robin detsamma för Kim så innebär det att båda kan lära av varandra. Kan vi dessutom göra detta utan att någon känner sig utpekad eller kritiserad utan snarare lyft så bör alla i organisationen få chans att vara med och ta fram dessa processer. Det är ju trots allt de som utför processerna som har koll på vad som fungerar och inte.

“Hur kan Kim och Robin nå processmålet och därmed också resultatmålet? Jo, genom att även jobba på sina läromål!”

När vi vet säkert vilka våra processer är och hur vi arbetar i dessa så har vi möjlighet att ta fram läromålen på individuell nivå. Det här är dock, som mycket annat i livet, lättare sagt än gjort – det vet jag! Ett hett tips är dock att göra workshops kring era processer tillsammans med era medarbetare. Då kommer ni tydligare kunna konkretisera processerna och där med också se vart någonstans de går trögt. Har ni väldigt många medarbetare plockar ni ut några att göra workshops med.

Arbeta aktivt med varandra i de processer ni kommit fram till

Mät och ge feedback. Jag rekommenderar varmt att låta kollegor gå ihop och ge feedback till varandra. Detta skapar inte bara utveckling utan även en kultur som är givande. Skapa strukturer kring feedbacken. Har vi en struktur på hur vi ger feedback så blir det inte lika personligt.

Viktigt är att du som ledare tar ett stort ansvar i hur både du och dina medarbetare tänker när ni ger feedback. Fokusera på det som är bra, det är bättre att ni gör coaching av momentet än att vissa medarbetare går därifrån och känner sig sänkta eller rädda att göra detta igen. Ingen mår bra av att ta skit.

När ni gjort den här övningen kommer ni att få fram ett antal utvecklingspunkter för varje individ. Dessa utvecklingspunkter blir läromålen. Hur kan Kim och Robin jobba för att nå processmålet och därmed också resultatmålet? Jo, genom att jobba på sina läromål!

Svårare än så behöver det faktiskt inte vara. Det gäller bara att börja någonstans. Skapa en mall för en process. Hitta ett sätt att mäta den, förslagsvis som ovan genom att skapa en struktur kring feedback som tar fram läromål, sedan bygger ni vidare. Det kan kännas som att det tar onödig tid i början men det sparar så mycket tid i längden. Och det funkar, jag lovar!

Det här är en av de främsta anledningarna till att jag skapade Mentor från början. Just för att jag såg hur många organisationer slarvar med dessa mål. Speciellt processmålen och läromålen, som är så otroligt viktiga! Mentor hjälper er komma igång och strukturerar det som kan kännas svårt och tidskrävande på ett tydligt, tidseffektivt och enkelt sätt.

/Pia

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn