Får du tillräckligt med feedback för att utveckla dina medarbetare?

16/06/2022

Hur får du som chef feedback på att medarbetarna utvecklas, är nöjda i sina roller och inte har konflikter som ligger och puttrar? Och hur säkerställer du att de mål och förväntningar du satt inte är inkonsekventa eller orimliga? Sist men inte minst: hur ska du lyckas med allt detta utan kontinuerlig feedback?

 

Så kan feedback utveckla dina medarbetare

Att implementera feedback i ditt team eller din organisation handlar främst om att få veta hur läget faktiskt ser ut. Med hjälp av feedback blir det tydligt för alla i gruppen vad de ska göra, hur de utvecklas och hur deras roll bidrar till framgång – vilket är omöjligt att veta utan återkoppling. Om du inte får feedback på hur medarbetarna mår eller vilka utmaningar de har är det också omöjligt för dig att hjälpa dem utvecklas.

 

En betydande fördel med feedback är att du får en förbättrad dialog med dina medarbetare. Du ser tydligt vad som funkar för varje enskild individ och om du kan förbättra vissa saker. Faktum är att 94% av medarbetare säger att de skulle stanna kvar på sitt nuvarande företag om deras chef investerade i deras utveckling. Utan feedback riskerar medarbetarnas kunskaper och kompetenser att gå till spillo.

 

Ladda ner guide: Att ge feedback

 

Utan reflektion, ingen feedback

Feedback är även värdefullt för medarbetarna. En studie visar att 43% av starkt engagerade medarbetare får feedback minst en gång i veckan. Men även om du vet att konstruktiv feedback är ett ypperligt verktyg för att utveckla medarbetarna så kvarstår frågan: vad ska du egentligen ge feedback på?

 

Saken är den att individuell reflektion är ett måste för konstruktiv feedback. När du låter medarbetarna själva reflektera kring sin situation, sina insatser och utmaningar får du veta hur nuläget faktiskt ser ut. Det är dessutom effektivt då du tidigt fångar upp eventuella fokusförflyttningar och utmaningar. Och du slipper gissa hur medarbetarna mår och att oroa dig för fel saker.

 

Reflektion överträffar förutbestämda enkäter

Idag använder sig många organisationer av generella frågeställningar för feedback – till exempel den årliga medarbetarenkäten. Dessa frågor är ofta förutbestämda av chefer eller HR och kanske inte tar hänsyn till de specifika utmaningar som varje team eller enskild individ har. En bättre lösning är då att gå till kärnan och låta medarbetarna själva reflektera kring sina roller och den egna utvecklingen.

 

Att säga A men göra B

Alla har vi någon gång suttit i ett möte, nickat, och sagt att vi förstår vad som ska göras. Bara för att återvända till skrivbordet eller arbetsstationen och inte ha en aning om vad som förväntas av oss. Både som individ och organisation är det lätt att springa åt fel håll – att säga A men göra B.

 

Den förbättrade dialog som efterföljer feedback och reflektion låter dig som chef göra något åt problemet och slippa gissa om alla är på rätt spår. Det här är extra viktigt när allt fler medarbetare jobbar på distans. Bristande kommunikation leder till missförstånd, vilket resulterar i att vi lägger energi och produktivitet på helt fel saker. Och med viktiga deadlines att möta, och mål att uppnå, är det viktigt att du som chef har koll på läget.

 

Egen feedback på köpet

Ibland känns det lite ensamt att vara chef. Många tror att de som blivit chefer på något magiskt sätt ska vara fulländade i sina roller. Men det stämmer inte alls – även ledare vill utvecklas. Du har också dagar när du är osäker, stöter på utmaningar eller känner att ditt personer i ditt team inte är lika engagerade som vanligt.

 

När du låter dina medarbetare reflektera får även du feedback. Detta eftersom du indirekt får bekräftat (eller dementerat) huruvida alla medarbetare är på väg i rätt riktning. Det handlar inte om att ge eller få kritik, utan om att du som ledare ska vara trygg i att alla medarbetare jobbar mot samma mål. Och visste du att chefer som får feedback på sina styrkor stoltserar med 8.9 % bättre lönsamhet?

 

Utveckla dina medarbetare med hjälp av Rolf

Eftertraktade medarbetare vill ha feedback och få sina röster hörda. Och bra chefer bidrar till sina medarbetares utveckling genom att lyssna och säkerställa att alla bidrar på bästa sätt. Därför är feedback oerhört värdefullt för framåtlutade, engagerade och drivna chefer som vill bli bättre ledare.

 

Med hjälp av Rolfs reflektionslogg vet du säkert att medarbetarnas egna tankar går i den riktning som du och företaget önskar. Du kan själv skicka specifika frågor i appen som är relaterade till allt från utmaningar och utvecklingspotential till ledarskap och framgångsfaktorer. Genom att låta medarbetarna reflektera en kvart varje arbetsvecka får du feedback på hur det står till med välmåendet och målmedvetenheten i ditt team. För du vet väl att medarbetare som reflekterar varje vecka presterar 23% bättre än de som inte gör det?

 

Läs mer: GITAB sänkte sjukfrånvaro och personalomsättning med hjälp av Rolf

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn