GITAB sänkte sjukfrånvaro och personalomsättning med hjälp av Rolf

20/05/2022

Thomas Tärnblom, delägare GITAB, som även är platschef i Västerås

Installationsföretaget GITAB led tidigare av en förhållandevis hög personalomsättning. Med hjälp av bland annat värdegrundsarbete och individuell reflektion lyckades man vända trenden och samtidigt sänka sjukfrånvaron. Läs mer om GITABs utmaningar och framgångsfaktorer samt hur engagerade medarbetare bidrar till bättre lönsamhet.

 

Projekt och underhåll – från Dalarna till Mälardalen

GITAB är en installationsfirma som har många av de större industrierna i Mälardalen och södra Dalarna som sina kunder. Företaget grundades 2013 i Västerås, där man fortfarande har sitt huvudkontor. Därutöver finns kontor i Fagersta, Köping, Ludvika och Örebro.

På GITAB ombesörjer man allt som har med installationer att göra och på företaget jobbar bland annat elektriker, rörmokare samt fiber-, kyl-, och ventilationstekniker. Dels i projekt som ombyggnationer, tillbyggnad och nybyggen men även med service och underhåll.

 

Hög personalomsättning ledde till förändringar

Under 2019 såg GITAB ett behov av att digitalt kunna dokumentera medarbetarsamtal och utvecklingsplaner. Samtidigt började ledningsgruppen inse vikten av individuell reflektion för medarbetarnas utveckling och lärande. De valde därför att genomföra flera betydande förändringar inom organisationen, bland annat att börja använda Rolfs reflektionslogg.

Syftet med reflektionsloggen är att säkerställa regelbunden och strukturerad reflektion och återkoppling. Medarbetarna uppmanas att reflektera i skrift under några minuter varje vecka och chefen ger sedan feedback på reflektionerna. 

 

En av GITABs delägare, Thomas Tärnblom, som är platschef i Västerås och ledare för 30 av företagets omkring 80 medarbetare, berättar mer:

– Vi är ganska utspridda geografiskt på företaget och med hjälp av Rolfs reflektionslogg kan vi fånga upp människors tankar utan att träffas fysiskt. Jag gillar att vi enkelt ser våra aktiviteter i mobilen och får tips på vad man kan reflektera kring.

 

Snabbt, effektivt och kontinuerligt

GITAB arbetade inledningsvis med reflektionsloggen och har sedan dess byggt på med utvecklingsplan och rolfing, vilket är den coachande delen av Rolfs verktyg. Idag har man tre års medarbetarutveckling dokumenterad.

– Reflektioner, feedback och utvecklingsplaner dokumenteras i systemet, vilket är oerhört skönt. Dessutom är det lättarbetat och interaktivt. I dagens samhälle orkar ingen med djupa, tunga processer, utan föredrar snabb feedback och korta avstämningar. Kontinuitet och effektivitet är nyckeln för att lyckas, berättar Thomas Tärnblom.

 

Lägre sjukfrånvaro och ökad dialog

De senaste åren har GITAB jobbat intensivt med ledar- och medarbetarutveckling samt att stärka företagets värdegrund, vilket nu börjat ge resultat. De har bland annat lyckats sänka personalomsättningen från omkring 15-20 % till cirka 5 %. En annan konkret effekt är att långtidssjukskrivningarna minskat från 13 till ett par procent. Och Thomas Tärnblom är övertygad om att Rolf varit en bidragande faktor till framgångarna:

– Det strukturerade arbetssättet för utveckling, coaching och individuell reflektion har varit viktigt för att sänka vår personalomsättning. Vi har knappt några medarbetare som slutar längre och det är mycket lugnare i organisationen. Jag har till exempel personer som sagt till mig att de hade gått in i väggen om vi inte haft Rolf till hjälp för att fånga upp signaler på det. 

 

Ett mål med GITABs arbete med medarbetarutveckling är att vara en schysst arbetsgivare – men också att ställa krav. De vill vara tydliga med att de jobbar på ett visst sätt och har en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas efterleva. Ett annat positivt resultat med Rolf är att det påverkat kommunikationen:

– Tack vare Rolf har vi fått en bättre dialog mellan ledare och medarbetare. Om någon klickat i en röd tagg i sitt taggmoln, kanske för att de känner sig oroliga eller pressade över något, kan jag snabbt följa upp, stötta och reda ut oklarheter. 

 

Ingen prestige i individuell reflektion

Vad gäller reflektion har alla varierande mognadsgrad. De flesta av oss reflekterar dock dagligen, omedvetet, på jobbet eller hemma. Men en utmaning är att skriva ner sina tankar och reflektera strukturerat. Vissa känner dessutom en press att prestera i sin reflektion. Thomas Tärnblom berättar:

– När vi stött på motstånd vad gäller reflektionen har det varit för att medarbetarna trott att de förväntas prestera i sin reflektion. Men reflektion handlar om att skriva ner det man tycker och tänker. Ibland räcker det att bara skriva “jag har haft en sjukt dålig vecka”. Det kan också ta ett tag innan medarbetarna ser värdet av reflektionen, men för mig som chef ger det otroligt mycket och är ett sätt att känna pulsen i organisationen och veta hur det faktiskt ser ut.

Ett exempel skulle kunna vara att din medarbetare verkar lite frånvarande i fikarummet eller under ett digitalt möte. Kanske börjar du som chef oroa dig för att medarbetaren vill sluta, eller att det finns konflikter i teamet. När du sedan ser veckans reflektion visar det sig att det inte alls hade med arbetet att göra, utan att personen bara sovit dåligt den senaste veckan. Med individuell reflektion och samtal kan sådana saker enkelt fångas upp.

 

Föregå med gott exempel

En annan utmaning vid reflektion är att hålla igång och se till att momenten faktiskt genomförs. Thomas Tärnblom framhäver att Rolf är ett verktyg och att det inte bara går att köpa in det och tro att jobbet är klart, utan att själva implementeringen är viktig:

– Du måste tydliggöra syftet och förtjänsterna med att vara en reflekterande organisation. Du måste hålla i och dessutom föregå med gott exempel. Även jag själv reflekterar till VD:n varje vecka och får feedback på mina tankar.

 

Transparens och välmående driver lönsamhet

I industrisektorn och installationsbranschen är det långt ifrån alla företag som jobbar med reflektion. Samtidigt märker GITAB att fler börjar se på medarbetarna som en värdefull resurs. Speciellt under de perioder då det är svårt att hitta rätt kompetens:

– På vårt företag säljer vi inga produkter, utan vårt erbjudande är våra duktiga medarbetare. Och vi är övertygade om att ärliga, transparenta människor som trivs och mår bra också gör ett bättre jobb. Rent krasst är det bra för vår lönsamhet, eftersom vi kan ta mer betalt för våra proffsiga medarbetare, berättar Thomas Tärnblom.

 

Slutligen vill han även lyfta vikten av att våga se sanningen i vitögat:

– Pressade och frustrerade medarbetare kommer på sikt att påverka organisationen negativt. Då är den bästa lösningen att ta reda på sanningen och att i ett tidigt skede få till en förändring. Det minimerar risken för stress, ryktesspridning och oro vilket bidrar till att skapa en välmående arbetsplats.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn