En företagskultur är upplevelsen av företagets gemensamma värderingar

12/05/2021

Företagskultur kan lätt sammanblandas med värderingarna formulerade med fina ord på företagets vägg och webb. Företagskulturen är en, ibland subtil- ibland stark, känsla som infinner sig i mötet med och på företaget. Värderingar är essensen av företagets idé och kärna. Det är först när de är närvarande i företagets alla olika skeenden, i beslut, beteenden och i kommunikation, som de kan upplevas och lägga grunden för en stark företagskultur. När medarbetare och kund har samma känsla och bild av företaget och upplevelsen av tillhörighet är gemensam oavsett om man är anställd, kund eller leverantör. Då har man lyckats med sitt värderingsarbete, företagskulturen är på plats och alla kan ställa samma krav och ha samma förväntningar på företaget.

Arbetet med er företagskultur

Studie efter studie visar att företag med en tydlig värdegrund och stark företagskultur når högre resultat än företag som ser det som något fluffigt, svårt och ogreppbart och därmed väljer att inte lägga fokus och energi på den frågan.

Vi alla kan nog vara överens om att det inte är lätt att driva igenom att alla i organisationen ska ha samma värdegrund och känsla för vad våra värdeord står för. Och ju större organisation, ju större utmaning att få alla med i företagskulturen.

Hur gör man rent konkret?

Alla aktiviteter och processer som är återkommande i företaget är kulturbyggande, och det måste finnas forum för gränsöverskridande diskussioner om beteenden och värderingar.
För att som ledare jobba med implementering av kultur och arbetet med värdeord i organisationen och för att det inte bara ska bli en tavla på väggen, är den första frågan att ställa:

Hur många har koll på och lever efter sina värdeord i sitt team?

Genom att skapa workshops när man implementerar en värdegrund som en del av företagskulturen är ganska vanligt. Många tar hjälp av konsulter för att leda arbetet men om vi inte har tillgång till konsulter, vad gör vi då? 
Så klart kan du jobba med din företagskultur tillsammans med ditt egna team.
Det första ni behöver se över är om era värdeord är laddade med levande förtydliganden och beskrivningar.
Annars bör ni ta fram dessa tillsammans i arbetsgruppen. Vad står dessa för i just ert team?

Ställ frågor som:

Vad betyder ordet för dig?

Vad tänker du att vi som team ska tänka på för att leva ordet, internt mot varandra men även externt mot våra kunder och leverantörer?

Vad ska vi ändra på? Sluta med? Börja med?

Är vad ni säger i värderingarna också vad ni gör? 

För en bra företagskultur, gör ni övningar i mindre grupper och redovisar i den större gruppen och beslutar sedan tillsammans.
Det är ju en sak att ha en workshop för att skapa delaktighet och engagemang men vad gör du för att det inte ska bli ett kortvarigt socker som sedan rinner ut i sanden?

Nästa viktiga parameter är hur både team och individ lever värderingarna i vardagen. Är det något ni pratar om löpande? 
Följer ni upp hur ni tillsammans- och var och en – lever upp till era värderingar i företagskulturen?
Viktigt då är att du som ledare jobbar med varje individ i att utvecklas med stöd av värderingarna. Har individerna en plan för hur de utvecklas med grund i värderingarna?

Kan du svara JA på alla de här frågorna har ni kommit långt och har antagligen en starkare och mer förankrad KULTUR än de flesta.
Om du känner att du behöver stöd i att arbeta vidare med er företagskultur och värderingarna i vardagen följer här några råd.

Den stora utmaningen är att få ner värderingarna till varje medarbetare. Alla är olika och ska så få vara, därför är det viktigt att sitta med var och en och diskutera frågan.

Exempel från oss på Rolf

Här ser ni våra värdeord på Rolf. Vi har valt att bryta ner dessa i meningar så att det inte ska bli för fluffigt vilket det ju gärna kan bli.

När vi sedan ska omvandla detta till vad det betyder för var och en behöver vi sätta upp en individuell utvecklingsplan.
Det vi behöver göra är att ta värdeordet ett steg till och omvandla, diskutera och värdera var individen står idag och utifrån det sätta ett skäligt utvecklingsmål.
Självklart måste vi skriva ned vad vi diskuterar. Det viktiga här är att båda har tillgång till dokumentationen, det gör att vi har delat ansvar.

När vi kommit fram till nuläge och mål behöver vi bestämma vad vi ska göra för att ta oss dit. Då behöver vi sätta tydliga aktiviteter.

Aktiviteter får inte var fluff utan det ska vara konkret kopplat till vad individen faktiskt ska göra i sin vardag för att förflytta sig sakta i den riktning vi kommit överens om.

Kom ihåg att:

En bra företagskultur tar tid att sätta och vi måste göra jobbet tillsammans. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är på att sitta och prata kultur och utveckling om vi inte jobbar med det däremellan. 

Därför är det viktigt att du skapar förutsättningar för dina medarbetare att själva reflektera över hur de jobbar med sina aktiviteter och att ni tillsammans gör en utvecklingsplan och att du som ledare ger kontinuerlig feedback.

Du behöver förstärka det goda beteendet och ge feedback på det som behöver utvecklas i er företagskultur. Ganska självklart.
Att du sedan som ledare ska leva värderingar och vara det goda föredömet. Det behöver vi kanske inte påpeka 😉

Lycka till med din företagskultur och ditt värdegrundsarbete. 

Vill du ha stöd för denna process eller ha mer råd och tips.
Tveka inte att kontakta oss på Rolf!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn