Välmående och prestation på jobbet – en ekvation som går ihop

02/09/2022

Jag lyssnade på en podd via Myndigheten för arbetsmiljökunskap som lockade med rubriken ledarskap som får oss att må bra och prestera på jobbet. Vem vill inte uppnå det tänker jag. Så vad har de då kommit fram till?

Det är det konstruktiva ledarskapet och de konstruktiva ledarbeteendena som ökar prestation både på individnivå och organisationsnivå enligt forskarna bakom Kunskapssammanställning Ledarskap för välbefinnande och prestation från Umeå Universitet.

De konstruktiva ledarbeteendena är:

  • relationsinriktade (stötta, lyssna, finnas där),
  • uppgiftsinriktade (fördela arbetsuppgifter, sätta deadlines, följa upp),
  • förändringsinriktade (måla upp en riktning för en förändring t ex m h a visioner).

 

De lyfter också fram att det framför allt är Transformativt ledarskap som ökar prestation mest.

Transformerande ledarbeteenden handlar om att:

  • jobba med mål och visioner så att du får med dig personalen och nå deras inre motivation,
  • vara en förebild, lev som du lär och se till att det du säger ska hända händer,
  • lyssna på personalen, hur de har det, vilka idéer de har osv.

 

Forskarna bakom kunskapssammanställningen menar att det går att träna upp dessa ledarbeteenden men påpekar också att det krävs rätt förutsättningar (stöd i organisationen, resurser) för att lyckas. Många ledare i dagens organisationer har hög arbetsbelastning och kan ha svårt att lyckas jobba mer coachande och målstyrt även om det är det man vill. Det är här Rolf kommer in i bilden som en möjliggörare.

Rolf underlättar och effektiviserar både det relationsinriktade, uppgiftsinriktade och förändringsinriktade. Ni kan arbeta mer strukturerat med ert ledarskap, tydliggöra mål och det som är viktigt för er framgång, öka dialogen med medarbetarna och löpande coacha, lyssna in och ge feedback på deras reflektioner och idéer.

Rolf ger medarbetaren nya möjligheter att jobba med sin egen utveckling och sina fokusområden, reflektera kring sin egen situation, se mönster, identifiera förbättringsmöjligheter och ha en fördjupad relation med sin ledare. Det ska vara smidigt och enkelt att ha en dialog med sin ledare/medarbetare och alla bör ges samma möjlighet och förutsättningar till välmående och prestation på jobbet.

https://open.spotify.com/episode/4ieHSEHmnoq5Qc24Ojzdpk

https://mynak.se/publikationer/ledarskapets-betydelse-for-medarbetares-valbefinnande-och-prestation/

 

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn