Få dina medarbetare att peka mot samma mål, likt en vektor

Få dina medarbetare att peka mot samma mål, likt en vektor Vi brukar säga att Mentor är ett branschöverskridande verktyg, det är faktiskt så att ju fler kunder vi får – ju säkrare blir vi på detta. Mentor handlar inte om vilken bransch du befinner dig i. Det handlar om människan i branschen. Något som […]