Vikten av att satsa på tydliga mål, uppföljning och återkoppling!

03/11/2017

Vikten av att satsa på tydliga mål, uppföljning och återkoppling!

Johan Book skriver sin andra artikel för HR2 Mentor, denna gång om vikten av att satsa på tydliga mål, uppföljning och återkoppling.

Tydlighet och engagemang är nyckeln till din verksamhets framgång. Hur ser dina och dina medarbetares mål ut egentligen? Ett rätt utformat målarbete med dit kopplad uppföljning och återkoppling ökar effektiviteten med över 25 procent! Och det tackar du väl knappast ”nej tack” till?

Undersökningar visar att nio av tio strategigenomföranden inte är framgångsrika. Man misslyckas med att nå de uppsatta målen och klarar helt enkelt inte genomföra det man så gärna vill lyckas med eller uppnå. Den främsta anledningen är att chefer inte lyckas bryta ner och förädla målen tillsammans med sina medarbetare. Och om dina chefers och medarbetares vilja, prioriteringar och mål inte ligger i linje med det du vill uppnå så har du problem. Stora problem.

Tydliga och engagerande mål är som dunderhonung, det gör oss starka!
Tydliga, engagerande och utmanande mål är jäkligt kul. Och bra. Och nyttigt. Vi gillar mål, då har vi något tydligt vi vill sträva efter och som vi kan planera och prioritera kring. Det får oss att känna oss duktiga, delaktiga och gemenskap. Viktiga faktorer för motivation och måluppfyllelse. Tyvärr visar undersökningar på att vi har en väldigt stor utvecklingspotential vad det gäller både måltydlighet, involvering, uppföljning och återkoppling i våra organisationer.

Om vi börjar med målen så räcker det inte att de är tydliga. De måste vara engagerande och rätt formulerade också. De olika målen bör vara:

1. Resultatmål, vad är det vi ska vi uppnå?
2. Processmål, hur fasiken ska vi göra för att uppnå resultatmålen?
3. Läromål, vad ska vi lära oss för att vara grymt rustade för framgång?

Resultatmålet kan vara fast, men gällande läro- och processmålet bör du involvera dina medarbetare i hög grad. Att de är med och får påverka att ta fram ”lösningen”. Efter det är det dags att ställa dig frågan hur du på bästa sätt kan förbättra uppföljning och återkoppling på det ni kommit överens om. Men se först till att målen är ordentligt på plats!

Att börja följa upp ert arbete kommer att göra er gott!

En kontinuerlig uppföljning och återkoppling på ett korrekt utfört målarbete har i meta-analyser visat sig öka produktiviteten med i snitt 25 procent. Så satsa stenhårt på kontinuerlig och relevant uppföljning och återkoppling. Genom att använda dig av metodiken i AAR (after action reviews) ökar du både målprogress, produktivitet och motivation. Strössla med uppmuntran och fokusera på att framför allt följa upp slitet, det vill säga process- och läromålen, snarare än resultatmålen. Resultatet är bara en konsekvens av ert slit. Glöm aldrig det.

Ta mål för mål och diskutera dem kontinuerligt enligt nedanstående:

  1. Vad var målet?
  2. Vad blev resultatet?
  3. Vad gjorde vi bra? Varför?
  4. Vad gjorde vi mindre bra och hur förbättrar vi detta?

Kör så det ryker, men med en tydlig riktning, engagemang och uppföljning!

/Johan Book

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn