Tips på hur ni kan utveckla medarbetarsamtalet

12/01/2018

Tips på hur ni kan utveckla medarbetarsamtalet

Pia Nilsson, grundare HR2 Mentor

Hur kan man utveckla medarbetarsamtalet i riktning mot den typ av organisationer vi idag arbetar i? Det vill säga mer decentraliserat styrda organisationer där medarbetarna får alltmer att säga till om. Historiskt sett så kom medarbetarsamtalet till för att man skulle kunna kategorisera människor efter prestation – numera har vi ett mer humanorienterat synsätt på våra medarbetare och medarbetarsamtalet har blivit ett mer personligt samtal. Dock har inte samtalet blivit fullt så utvecklat och många medarbetare berättar om att de inte får ut något av medarbetarsamtalet. Hur kan man tänka för att utveckla medarbetarsamtalet till något verkligt givande?

Att ha utvecklande medarbetarsamtal en gång om året kan jämföras med träning – du kan inte bli bodybuilder genom att gå till gymmet en gång om året. Att kontinuerligt följa upp och att kontinuerligt få feedback på det man gör är otroligt viktigt. Här följer några konkreta tips att tänka på inför medarbetarsamtalet:

 • Dela upp samtalet i två delar
  När man frågar medarbetare om deras upplevelser kring medarbetarsamtalen får man inte sällan till svar att de känns ganska meningslösa ”fokus ska ju ligga på mig och hur jag ska utvecklas, men vi pratar mest om chefen.” Undvik att hamna i den fällan genom att ta fram en struktur som både medarbetare och chef kan förbereda sig för innan mötet. Dela upp samtalet i en del där ni pratar om året som varit, hur det upplevts samt vilka lärdomar ni båda fått ut av det. Efter det pratar ni framtid. Vilka mål ska ni ha för detta år?
 • Glöm inte att det är två som är likvärdigt ansvariga för samtalet.
  Ansvaret för att det blir ett bra samtal ligger på både medarbetare och ledare. Därför måste båda förbereda sig och se till att det blir ett bra möte. Tänk på att medarbetarens mål för att utvecklas ska harmonisera med organisationens mål, så de inte lever sitt eget liv. Målen blir lättare att genomföra då och medarbetaren får känna att den utvecklas tillsammans med organisationen.
 • Förstå vad som är viktigt för medarbetaren.
  Hitta en väg där båda är nöjda genom att titta tillbaka på året som varit och gör läromål av vad ni ska utveckla, forskning visar att det medarbetaren vill prata om när den äntligen får sin stund med chefen är vad den åstadkommit för bra saker samt hur den åstadkommit detta. Ledaren i sin tur vill prata om vad som ska göras framåt. För att det inte ska bli en krock lyssna på vad din medarbetare vill säga, se vad ni kan hitta för läromål som harmoniserar med vad organisationen vill åstadkomma. Var tydlig med vad organisationen har för mål och hur din medarbetare kan bidra till att nå dessa.
 • Går medarbetarsamtalet i linje med organisationens mål?
  Medarbetarsamtalet är till för att få en avstämning i hur medarbetaren känner sig samt för att få en fortsatt utveckling. Det spelar ingen roll om individen inte går i samma riktning som organisationen gör. Jag har sett hur alltför många medarbetarsamtal idag lever sitt eget liv. Ledningen sätter upp mallar och skapar värdegrunder men dessa kommer inte ner till individen – eller så är de så avancerade så man checkar bara av för att det ska göras och sen kör man ett eget race. Fyller de någon mening för organisationen då?
 • Uppföljning
  När ni bestämt vilka mål som ska genomföras konkretisera då dessa i aktiviteter som ska leda till målen. Se till att sätta tidsspann och följ upp. Det behöver inte vara långa uppföljningsmöten. Korta avstämningar under årets gång räcker. Hur ser status ut? Ska vi aktivera nya aktiviteter? vad gick bra? vad gick mindre bra? Vad kan vi utveckla? Schemalägg när ni ska ses igen.
 • Vem blir bättre av att få betyg en gång per år utan feedback däremellan?
  Inget medarbetarsamtal är meningsfullt om det sker en gång på per år och dessutom följs av ett lönesamtal. Vem vill vara ärlig med sina brister och utvecklingspunkter om man ska ha lönesamtal kort därefter?

Känns det krångligt och tidskrävande? Kontakta oss på HR2Mentor så ska vi hjälpa er! Med det digitala verktyget HR2Mentor kan du utveckla medarbetarsamtalet på ett enkelt sätt och skapa ett givande samtal som håller hela året. Detta framförallt genom att sätta aktiviteter kring utveckling hos medarbetaren. Något som inte bara skapar struktur och tydlighet utan framförallt engagemang och kunskap om organisationens mål. Lycka till!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn