Monica Halldin om Ledarskap, kommunikation och Mentor

04/10/2017

Monica Halldin arbetar med coaching och medarbetarutveckling och har över 20 års erfarenhet i ledande positioner och som interimchef. Hon har varit aktiv i många organisationer och branscher och har genom åren kunnat utröna vilka problem som i många fall tenderar ligga på tapeten.

Monica är licensierad partner av HR2 Systems vilket innebär att hon erbjuder Mentor som stöd åt de kunder hon träffar. Om det är någon som har sett vad olika organisationer saknar så är det Monica med hennes erfarenhet. Ett förekommande problem hon lyfter är, inte helt oväntat, upplevelsen av bristen på tid.

Ofta hamnar vi i samtal kring upplevelsen av tidsbrist, framförallt tidsbrist för dialog med medarbetare.

– Jag har förmånen att få möta många olika fantastiska ledare i mitt yrke. Ofta hamnar vi i samtal kring upplevelsen av tidsbrist, framförallt tidsbrist för dialog med medarbetare. Det kan handla om balansen att prata med alla, det kan också vara ”det jobbiga” samtalet som skjuts fram av olika anledningar eller att tid för den typen av samtal inte finns inplanerad.  Att fördela sin tid, prioritera och strukturera vardagen kan ofta vara utmanande. Där förespråkar jag att faktiskt sätta av tid i kalendern med rubriken ”prata med mina medarbetare”. Med Mentor gör du det så enkelt för dig själv, som chef, att utveckla din organisation, hinna se och kommunicera med alla dina medarbetare och hjälpa dina medarbetare att utvecklas – för att ni tillsammans ska kunna skapa framgång i organisationen, säger Monica.

Vad upplever du att organisationer brottas med när det kommer till ledarskap?
–  Problemen jag sett i dagens organisationer sitter varken hos medarbetarna eller cheferna. Ofta handlar det om organisationens olika värderingar, deras planering och struktur.  Cheferna vet vad de behöver göra men de upplever att de inte har tid eller rätt förutsättningar att göra det, fortsätter Monica.

Monica menar att det bästa med Mentor är att systemet på ett enkelt sätt skapar struktur för utveckling och ökad relation med alla i organisationen. Medarbetare får möjlighet att berätta det de eventuellt annars inte skulle berätta och göra sig hörda genom reflektionsloggen. Detta skapar i sin tur en balans i organisationen.

Mentor skapar dialog kring det vi tidigare inte pratat om. Alla får komma till tals. De mjuka faktorerna kommer fram på ett annat sätt.

Vad skulle du säga händer när organisationer använder Mentor?
– Mentor skapar dialog kring det vi tidigare inte pratat om. Alla får komma till tals. De mjuka faktorerna kommer fram på ett annat sätt. Jag har upplevt magisk utveckling i organisationer med bland annat reflektionsloggen och coachingfunktionen. Vi vet alla att om vi har medarbetare som är engagerade, stimulerade, trivs och mår bra har vi alla förutsättningar för att lyckas och skapa balans med handlingsfrihet. Mentor är ett ypperligt systemstöd för just den målsättningen, avslutar Monica.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn