Mjuka värden och reflektion blir allt viktigare i industrisektorn

15/02/2022

Industrin har ett rykte om sig att vara en bransch som fokuserar mest på innovation, tillverkning, omsättning och resultat. Men i takt med att marknaden – och inte minst arbetsmarknaden – blir mer konkurrensutsatt tar mjuka värden allt större plats i industrisektorn. Vill du nå önskad lönsamhet krävs ett ständigt arbete med medarbetarutveckling. Och reflektion är ett effektivt verktyg för att nå dit.

När arbetsplatsen förändras allt snabbare ser vi att arbetssätt också blir mer uppgiftsstyrda. Vi går en framtid till mötes där vi jobbar mer mot ett gemensamt resultat, snarare än att mäta hur många timmar man befinner sig på kontoret. Men mer traditionella chefer ser en utmaning i att inte få uppsikt över sina medarbetare på samma sätt. En följd av att spontana möten vid exempelvis kaffemaskinen inte längre är möjliga. För att bli en mer attraktiv arbetsgivare måste du dock hitta nya lösningar och samtidigt erbjuda medarbetarna frihet och flexibilitet.

Industrin är generellt en modig bransch som är snabb på att hitta nya lösningar och våga testa nya arbetssätt. Och det är dags att applicera dessa innovativa ambitioner även när det kommer till medarbetarna inom industrin. Ett faktum är att man ofta arbetar globalt och har utspridda medarbetare. Därför är man också ofta insatt i utmaningarna med distansledarskap och har insett vikten av att utveckla medarbetare utan att för den sakens skull befinna sig på samma plats.

Utveckling före problemlösning

Som chef lägger du troligtvis mycket mer av din tid på problemlösning än på dina medarbetares utveckling. Men för att skapa långvarig, positiv förändring i en organisation måste mer fokus ligga på mjuka värden, individens mående och hur de själva kan lösa problem. Den dyrbara utvecklingstid då du möter dina medarbetare ska inte läggas på gissningar eller problemlösning. Till dessa möten ska du ha möjlighet att komma informerad och förberedd för att ni ska kunna utnyttja tiden till att främja individens utveckling.

Struktur och kontinuitet för en lyckad feedback-kultur

Vi ser att flera stora internationella företag lägger allt mer fokus på att skapa en feedback-kultur i organisationen som en del i medarbetarutvecklingen. Att implementera arbetet med feedback kan verka krångligt, då det kräver både struktur och kontinuitet. Men det räcker helt enkelt inte med ett digitalt månadsmöte med varje enskild person. Och vilken chef har egentligen tid med det? Men faktum är att det inte behöver vara så tidskrävande som många tror.

Läs mer om hur Kanthal använder sig av digital reflektion för att driva medarbetarutvecklingen framåt

Reflektion föder feedback

För att ge och få feedback behöver man något att ge feedback på. Men att kräva av dig som chef att du ska vara med i verksamheten för att ge direkt feedback är för mycket begärt. I dessa situationer är det en fördel att använda reflektion som ett verktyg för att låta medarbetarna själva begrunda hur de kan öka sitt välmående och nå sina individuella mål. När det sedan är dags att ge feedback är grundjobbet redan gjort av medarbetarna själva. Det ger en effektiv dialog. Som chef kan du då se fram emot en bättre relation med dina medarbetare och en bättre överblick över teamet och varje individ.

Med hjälp av Rolfs reflektionslogg är det enkelt att skapa en reflekterande organisation. Du som chef slipper lägga din tid på att gissa och ser istället tydligt hur dina medarbetare mår och vad de behöver arbeta med. Det minskar stressen och klargör vilka av medarbetarna som behöver extra stöd och vilka actions du behöver ta. Det enda som krävs är fem minuter av medarbetarnas tid varje vecka. Du får då tid över att fokusera på allt från produktion och resultat till praktiska uppgifter och digitaliseringsresor.

Vill du veta mer om fördelarna med reflektion och hur det kan främja individutvecklingen i ditt industriföretag? Ladda ner vår guide om reflektion

Dyker det upp några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Rolf!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn