Helena Sjöström om HR, kodning och interaktionen människa – teknik

26/11/2018

Helena Sjöström om HR, kodning och interaktionen människa – teknik

Interaktionen människa – teknik kommer bara att öka. Detta skapar möjligheter och utmaningar i alla typer av organisationer och yrkesroller. För att ta tillvara på möjligheterna måste vi följa med.  ”Att förstå att vi konstant behöver lära nytt är ett mindset alla kommer behöva ha. Vi kommer inte längre att utbilda oss för ett jobb, vi kommer få jobba med att konstant utbilda oss. Att närma sig teknik blir då ett område relevant för i princip alla.” Säger Helena Sjöström, en av initiativtagarna till HRgoesTech och GoTech från NOX Consulting. NOX Consulting är ett virtuellt konsultbolag i gigekonomin med ett nätverk av över 1500 frilansande IT-konsulter och genom systerbolaget NOX Academy så skapar de programmeringsläger för barn.

Helena är utbildad beteendevetare, hon har lång erfarenhet från HR-området, som affärsutvecklare och som vd. I en tid där många ser digitaliseringens snabba framtåg som ett hot har hon tillsammans med kollegan Madeleine Harju startat initiativet HRgoesTech där de lär ut kodning för att öka kunskapen kring digitalisering. Ett initiativ som efter det stora intresset mynnat ut i GoTech. Till Mentor berättar Helena om HR-rollens vikt i organisationer och om hur HR och digitalisering hänger samman.

Hur skapades ditt intresse för digitalisering och kodning?
–För snart 10 år sedan började jag på ett litet IT-konsultbolag. Då kunde jag ingenting om IT. Jag visste varken vad en server eller ett operativsystem var, så då köpte jag en grundkursbok i programmering. Det blev min första kontakt med kod. Min praktiska erfarenhet av programmering växte då jag började på NOX, eftersom vi genomför programmeringsläger för barn. Genom HRgoesTech och GoTech så gör NOX idag programmeringsworkshops och utbildningar för hela organisationer och då ofta som ett led i företagets digitaliseringsresa, där vår insats blir att konkretisera genom att alla får testa programmering. Efter några timmars workshop tycker de flesta att det är rätt häftigt och upplevelsen ger alltid bra diskussioner och insikter. Det är både kreativt, en form av problemlösning och något vi faktiskt har nytta av i många olika sammanhang.

Hur kom du in på ämnet digitalisering och HR?
–När jag och min kollega Madeleine Harju startade HRgoesTech gjorde vi det för att vi båda kunde relatera till ett kunskapsglapp som vi upplevt i våra rollen inom HR. När vi sedan tittade på vad som gjort oss bättre i våra HR-roller kunde vi konstatera att kunskapen om kod och digitalisering varit till stor hjälp. Vi skapade ett upplägg där vi lär ut en grundförståelse kring programmering. För det handlar inte om att alla behöver bli duktiga utvecklare. Grundläggande teknisk kunskap är bra nog. Allteftersom tiden gick insåg vi dock att det inte bara är HR som behöver lära sig om programmering. Det är alla yrkesroller. Det är förvånansvärt många människor som aldrig sett kod trots att den värld vi lever i till stor del drivs av teknik och mjukvara.

Varför behöver man denna grundförståelse? Räcker det inte att man kan de system man arbetar i?
– De flesta kan nog hålla med om att IT och teknologi förändrar våra samhällen, våra organisationer men också hur vi människor beter oss. Interaktionen mellan människa och teknik kommer bara att öka. Oavsett vilken yrkesroll du kommer ha, oavsett vad du kommer jobba med så kommer du i ditt arbetsliv att möta den ökade digitaliseringen i någon form. Kanske kommer du beställa eller kravställa IT framöver, eller så kommer du arbeta med någon form av affärsutveckling som även den med största sannolikhet är kopplad till IT. Det är viktigt att komma ihåg att minsta beståndsdelen i allt detta är kod. Har du en grundförståelse för hur IT utvecklas och vad programmering är så kommer det underlätta enormt.

Hur kommer framtidens organisationer se ut?
– Jättehärlig fråga som jag tänkt mycket på. Det som är min positiva tro är att HR kommer vara än mer relevant. Att digitalisera HR genom bra verktyg och system tror jag är en hygienfaktor för att kunna vara snabba, flexibla men också kloka i att göra rätt saker. Det som skiljer de som lyckas bra och inte, är att prioritera att göra just rätt saker. Då behöver man säkerställa att man som HR kan lägga tid på ledarskapet, på värderingar och på kulturen. Vad har vi för beteenden i vår organisation och hur jobbar vi med det kontinuerligt? Det är min framtidstro att HR kommer jobba mycket mer med att säkerställ att man får in rätt personer i företagen och även hjälpa dessa att finnas och utvecklas i organisationen. Av det jag ser idag så fastnar ofta HR i administrativt och koordinerande arbete. Det finns inget som är viktigare för HR än att hela tiden utveckla ledarskapet, beteenden och hur man är med varandra och runt varandra. Jag tror det finns en risk i att om man inte kliver på digitaliseringen nu, så kommer allt det som man ska leverera som HR-avdelning kräva mer och mer människor för att få de resultaten man behöver. Då hamnar man i fel balans.

Finns det en oro inom HR-yrket över att digitaliseringen kommer ta över yrkesrollen?
– Kanske en viss oro men också kombinerat med ett lite dåligt självförtroende: ”här kommer någonting som jag inte har koll på”. Tekniken omdefinierar HR-området, precis som den omdefinierar många andra yrkesroller. Kommer AI börja rekrytera istället för mig? Det kommer att komma mjukvara som ersätter delar av det vi gör idag som HR-professionella. Med ett klokt digitaliserat HR, hoppas jag att HR blir en mer betydande nyckelfunktion för att skapa innovation och lönsamhet oavsett bransch genom att fokusera på kultur och ledarskap. Jag tror att det är dessa områden som avgör hur du lyckas eller inte som organisation och jag hoppas att HR-yrket kommer att handla mer om de delarna.

”Att digitalisera HR genom bra verktyg och system tror jag är en hygienfaktor för att kunna vara snabba, flexibla men också kloka i att göra rätt saker.”

– Rätt väg att gå är att rusta sig med kompetens och någonstans inse att ”jag lever i en tid då jag hela tiden kommer att behöva fortsätta lära”. Att närma sig teknik är något som blir relevant för i princip alla.

Vad ser du för risker i att inte följa utvecklingen?
Jag tror att det är krasst. Om man inte gör tekniken till sin vän och till något som hjälper en så tror jag man kommer ha svårt. Följer man däremot utvecklingen blir det enklare att kunna vara snabb nog, flexibel nog och insiktsfull nog. Det kommer alltid finnas risker och möjligheter parallellt och jag tror att kunskap och förmåga att lära är det som ger dig spelutrymme att skapa den roll och framtid du själv önskar.

Besök Nox Consulting här. För att lära dig mer om GoTech, klicka här! Vill du utveckla ledarskap och medarbetarskap i din organisation? Kontakta oss på HR2 Mentor!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn