Ett medvetet och nära ledarskap

17/12/2018

Ett medvetet och nära ledarskap

Jan-Åke Eriksson är en driven ledare med ett rakt-fram tänk. Han har varit chef i 18 år och arbetat på samma arbetsplats i snart 33 år. Om några veckor går han i pension. Jan-Åke är en av de första som började använda HR2 Mentor och en av de som använt verktyget längst. Vi har intervjuat honom om ledarskap och om HR2 Mentor.

Berätta kort om dig själv!
– Jag har arbetat på Länsförsäkringar i 33 år till våren och går snart i pension. I 18 år har jag varit verksam som chef. Just nu är jag ansvarig för försäkringsverksamheten i våra bolag som är Västmanland och Örebro län. Jag har ungefär 100 anställda med fem ledare att tillgå i en ledningsgrupp.

Jan-Åke berättar att de flesta i 30 års åldern tycker att det är märkligt att man har varit på samma arbetsplats så länge. För honom stämmer inte det, han har bytt jobb flera gånger under tiden fast inom bolaget.

– Jag har bytt jobb 5,6,7 ggr. Men inom Länsförsäkringar. Jag har varit säljare, jag har varit specialist, jag har varit chef i lite olika konstellationer. Varje gång man byter har man ju med sig kunskapen från de tidigare arbetsuppgifterna man haft vilket gjort att jag har bred kunskap inom just Länsförsäkringar. Jag ser det som helt fantastiskt att få jobba under samma varumärke som man tycker om och även få chans att utvecklas i det.

Du med så lång erfarenhet av ledarskap – hur är man en bra chef?
– Man är nära – därmed inte sagt att man behöver vara på plats där medarbetarna är. Om du inte är nära, visar delaktighet och lyssnar – då blir det inte bra. Jag arbetar i Örebro, Västerås och Stockholm vilket för med sig att jag sällan kan vara geografiskt nära alla mina medarbetare. Därför är jag oerhört noga med att svara på mail, svara på sms och att alltid ringa upp. Jag har även regelbundna möten med mina medarbetare utifrån HR2 Mentor och de säger att de upplever att jag är nära, trots att jag många gånger är på distans. Att vara nära sina medarbetare tror jag är grunden i allt. Man ska heller inte vara rädd att ta tag i saker. Att ducka för jobbiga frågor är att sabba sitt eget varumärke, man blir inte trovärdig. Dessutom blir det svårt för mig som chef att ställa krav på mina medarbetare att de ska vara raka mot sina medarbetare om jag inte är det själv.

Vad får man av medarbetarna som en nära chef?
– Du får respekt och en bra relation. I en hierarki bidrar vissa till att man plattar ihop hierarkin genom sitt sätt att vara. De kanske är tjenis med alla, sitter och fikar osv. Så är inte jag. Jag är ganska ”röd” som person.

Vad har man för utmaningar som chef?
– Det finns ju manualer kring hur vi ska jobba i olika processer. Säljprocesser exempelvis. Att vara chef finns det ingen manual för. Det är upp till var och en att uppfinna det hjulet själv och det tror jag att vi alla behöver ha hjälp med.

Berätta om din erfarenhet av HR2 Mentor!
– Jag har använt HR2 Mentor i ett antal år nu och jobbar med hela verktyget. Funktionen noteringar använder jag till allt. Efter möten och som uppföljningar. Sen är den funktionen otroligt bra när jag haft medarbetare som inte har fungerat. Då kan jag gå tillbaka och visa medarbetaren att en notering är gjord, som denne också fått ta del av. Vill du flytta på en medarbetare från en avdelning till en annan så har du också ett jättebra stöd. Hr2 Mentor hjälper till att samla ihop allt material i en sådan förflyttning. En annan positiv sak är ju – eftersom jag går i pension nu om några veckor och det kommer en ersättare efter mig –  att HR2 Mentor tillåter nya chefer att bara kliva in och få med sig hela historiken på alla medarbetare utan att medarbetarna ska lida av att det blir ett chefsbyte. Det är verkligen jättebra!

Kan du säga något om hur du var som chef innan kontra efter användandet av HR2 Mentor?
– Medvetenheten om vad ledarskapet innebär tror jag ökar generellt när man har ett sånt här verktyg. Bara att som chef göra en mall i utvecklingsplanen för nästa år och tänka till på vad det är för områden som behöver fokus tror jag är superviktigt.

Vad kan företag tjäna på att använda HR2 Mentor?
– Jag tror att man får nöjdare medarbetare som känner sig sedda. Bara det här att reflektera på fredag och få feedback på det så visar man som ledare att man har sett sina medarbetare. Medarbetaren i sin tur får spy ur sig om det är något som inte är bra. Bara den lilla saken i sig finns det en stor poäng i. Och sen att man skapar tid för sina medarbetare så de får de här minuterna till reflektion. Det är vad jag tycker absolut tydligast gör skillnad i vardagen.

Att vara chef finns det ingen manual för. Det är upp till var och en att uppfinna det hjulet själv och det tror jag att vi alla behöver ha hjälp med.

Ge något exempel när HR2 Mentor varit extra bra?
– Ett exempel är när vi tydligt kunde se hur våra chefer gav feedback. En var jätteduktig men en annan gav inte feedback utan snarare kritik – och med det får man ingen förbättring. Då samlade vi ihop alla och så hade vi två timmars utbildning med goda exempel. På detta gjorde vi en uppföljning sex månader senare. Skillnaden var enorm, så fantastiskt. Och bara den lilla åtgärden har gjort att vi är mycket bättre på att ge feedback till våra medarbetare, som på det sättet blir bättre i sitt jobb.

När ska man inte använda HR2 Mentor?
– Har man ett ”management by fear” som arbetssätt så har inte HR2 Mentor så stor betydelse. Vill man däremot jobba med ett coachande ledarskap, då förstår man vikten. Om man tittar på vissa företag så låter man en medarbetare bli chef – men medarbetaren har fortfarande kvar alla gamla arbetsuppgifter och har inte tid att vara chef. Vad blir det för ledarskap då? Förmodligen inget. Att vara ledare är en profession i sig – som allt för ofta får stryka på foten.

Tror du Mentor kan hjälpa chefer som har svårt att hitta tid till ledarskap?
– Ja det tror jag. Det hjälper ju till så att man kan vara lite mer närvarande. Bara det att HR2 Mentor finns i bolaget och att man sagt att man ska använda det bör ju någon i slutändan tycka att ”vi kanske borde sätta av lite tid för det här”. Om det inte fanns så skulle man inte behöva sätta av tid för det heller. Det finns absolut en poäng med det.

Rekommenderar du andra att använda HR2 Mentor?
– Ja det gör jag, absolut!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn