Arbetsmiljöverkets senaste kartläggning om arbetsmiljö – Dags att agera

08/11/2023

Undersökningen visar att var fjärde person eller 1,3 miljoner personer som arbetar upplever någon typ av arbetsrelaterad ohälsa. De vanligaste besvären är trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen men många känner också oro eller ångest över sitt arbete. Den allra vanligaste orsaken till besvären är för hög arbetsbelastning med risk för ytterligare konsekvenser i form av ökad stress och svår sjukdom. Bara en av tre av de som har besvär uppger att de fått stöttning av sin chef. Ja du läste rätt! Bara en av tre av de som har besvär uppger att de fått stöttning av sin chef.

Som du säkerligen vet visar forskning att ett gott ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för att skapa engagerade medarbetare och team. Varför är det då viktigt? Jo för att man vet att engagemang också leder till ökat välmående med lägre sjukfrånvaro som följd. På köpet får man dessutom motiverade, högpresterande och produktiva medarbetare och team.

Vem vill inte ha det? Känns ju som en no-brainer att lägga fokus och resurser på det här. Vad gör du för att öka engagemanget och samtidigt minska den arbetsrelaterade ohälsan på din arbetsplats? Arbetar du proaktivt med det? Hur gör du det i så fall? Hur bibehåller du ett högt engagemang?

Visste du att ett bra tillvägagångssätt för att öka engagemanget är att låta medarbetarna reflektera? Studier visar att medarbetare som tar 15 minuter i slutet av arbetsdagen för att reflektera kring vad de har lärt sig, presterar 23% bättre än de som inte gör det – utan att de känner sig mer stressade. I stället får de bättre självkänsla och känner sig mer kompetenta.

Idag gör vi väldigt många olika saker under en arbetsdag. Därför är det extra viktigt att låta medarbetare reflektera kring sin roll, sina utmaningar, framgångar och arbetsuppgifter i syfte att utvecklas.

Framgångsrika chefer och ansedda ledare har en sak gemensamt: de samtalar med sina medarbetare. Det räcker alltså̊ inte att bara reflektera. Dina medarbetare behöver även få din feedback på̊ deras tankar och idéer.

I snitt var sjunde dag vill medarbetare bli bekräftade – men att ge dina medarbetare en enkel klapp på̊ axeln är ofta inte tillräckligt. Olika saker är relevanta för olika individer och för att driva utveckling på riktigt bör du ge feedback på̊ personens egna tankar och åsikter. Det är mer produktivt och utvecklande och dessutom slipper du ställa ledande frågor om sånt du tror dig veta eller som du hört ryktesvägen.

Vill du veta mer om reflektion och hur du kan implementera det på din arbetsplats?
Ladda då ner vår guide “6 steg för att implementera reflektion och feedback i ditt team“.

Marcus Fröberg
marcus.froberg@rolf.se
070 – 828 26 49

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn