Webinar

Kostnadsfria webinar från Rolf. Anmäla dig till kommande webinar eller sätt upp dig på listan för att få tillgång till redan passerade webinar.

Aktuella webinar
Tidigare webinar
Att skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation – som lyckas med det man tar sig för.
Att koka ner fluff till konkret beteende – en superkraft!
Engagerande målstyrning!
Glöd eller levebröd- Om att finna sitt syfte och sin motivation.

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat