Studerande vid IHM Business School väljer Rolf som uppdragsgivare för sitt projektarbete

26/08/2021

Rolf står inför en stor utmaning med ambitiösa och högt uppsatta mål. Att välja rätt försäljningskanaler är en aktuell knäckfråga. Under första kvartalet 2021 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om att använda sig av externa partners. Examensprojektet kommer att ge svar på om detta inriktningsbeslut är rätt väg att gå eller om andra alternativ kan vara mer lämpliga.

Anna Kvicker, Erica Vasilieva, Jonnie Levin och Piotr Jagiello studerar Marknadsekonom DIHM vid IHM Business School. En utbildning som fokuserar på avancerad kunskap i affärsutveckling med insikt i kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap. Kursdeltagarna läser på deltid parallellt med ordinarie jobb. Projektgruppen säger så här om varför valet bland många andra projekt, föll just på Rolf;

– Att utöver lärandet i projektarbetet få sätta sig in i hur Rolf som ett medarbetarverktyg, på en SaaS-plattform fungerar, är en otroligt utvecklande och lärorik resa. Rolf är verkligen ett häftigt verktyg!

Uppdraget är att ta fram en Go-To-Market Strategi. Projektmedlemmarna kommer att arbeta fram ett beslutsunderlag som omfattar handlingsalternativ och beslutsunderlag för om Rolf bör använda sig av partners eller bygga upp en egen försäljningsorganisation som kanal. I arbetet ingår att ta fram ett Business Case som ska påvisa om målen för tillväxt och lönsamhet är nåbara utifrån planen samt ge rekommendationer för hur Rolf bäst kan nå dit. Slutresultatet ska bli en genomförandeplan för hur Rolf rent praktiskt kan ta produkten till marknaden och nå sina mål i form av en Go-To-Market plan.

– Vi ser det som en fantastisk möjlighet att få in specialkompetens som kan se med nya ögon och lägga upp en strategi för vår tillväxt. Vi har länge tänkt att Rolf är en perfekt match för konsultbolag att driva långvarig utveckling för sina kunder och genom detta projekt kommer vi att få ett fantastiskt beslutsunderlag att jobba vidare utifrån, säger Pia Nilsson, VD på Rolf.

Projektet kommer att pågå fram till hösten 21 för beslut och förhoppningsvis implementering i verksamheten våren 2022.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn