Effektivt ledarskap och en sund företagskultur, trots distansarbete​​ – är det möjligt?
 Här är punkterna som alla chefer bör ta med sig till framtidens arbetsplats.

1

Reflektera och ge feedback

Avsätt mer tid för reflektion. Genom att ge de anställda fem minuter i veckan så kommer ni märka stor skillnad. 70 procent av en individs utveckling sker när den har tid att reflektera över sin prestation. I Rolf går det snabbt och effektivt för medarbetaren att skriva ner sina reflektioner, och lika smidigt för chefen att svara.

2

Följ upp kontinuerligt

Utmana det årliga medarbetarsamtalet. Att bara följa upp en medarbetares tankar och prestationer en gång per år var förlegat redan innan pandemin, och nu är det inte längre hållbart. Ett samtal behöver inte vara något stort: Vad har gått bra, vad har gått mindre bra, vilka utmaningar finns i detta nu? Vad är nästa steg i utvecklingen?

3

Bryt ner mål till microsteg

När ni pratar mål. Bryt ner till vad de innebär för var och en. Varje individ måste känna och veta vad förväntningarna är på just mig. Om jag ska bli mer strukturerad vad innebär det? Ska jag kolla kalendern varje morgon innan jag läser mail eller ska jag ha mer ordning på skrivbordet. Ett ord kan betyda helt olika saker för två olika individer. 

4

Skapa ett transparent delägarskap

Om en medarbetare ska bli engagerad måste hen få vara delaktig. Därför är det viktigt att både du som ledare och medarbetare har tillgång till det ni säger, att det är lätt att komma åt i vardagen och lätt att dokumentera. Ta bort administration och lägg tiden på dina medarbetare istället.

5

Visualisera utvecklingen

Tänk dig en elitidrottare. Om hen ska nå resultatet så behövs en tydlig visualisering av utvecklingen. Inte bara slutmålet utan även de små framstegen längs vägen. Det triggas de flesta av. Skapa förutsättningar för att se utvecklingen.

Vill du veta mer om verktyget Rolf?
Boka en kostnadsfri demo.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat