En företagskultur är upplevelsen av företagets gemensamma värderingar

Företagskultur kan lätt sammanblandas med värderingarna formulerade med fina ord på företagets vägg och webb. Företagskulturen är en, ibland subtil- ibland stark, känsla som infinner sig i mötet med och på företaget. Värderingar är essensen av företagets idé och kärna. Det är först när de är närvarande i företagets alla olika skeenden, i beslut, beteenden […]

Ska vi sitta och vänta eller se till att våra medarbetare utvecklas under tiden?

Enligt en av de senaste rapporterna från Gartner så kommer distansarbetet fortsätta även efter Covid-19. I alla fall enligt 90% av de tillfrågade HR-cheferna. Detta trots massvaccinationer. Jag är också ganska säker på att det kommer att se ut så, i alla fall på väldigt många arbetsplatser. Så för att klara det nya arbetssättet måste […]

Vilken aktivitet ska jag sätta i min utvecklingsplan?

Vi har hela tiden haft en mission om vad vi vill uppnå med Rolf. Att skapa en bra strukturerad utveckling av medarbetare. Jag får lov att erkänna att jag många gånger varit frustrerad och skrapat foten i golvet i min iver att få ledare att förstå och kliva över tröskeln. För mig är det så […]

Vi gör inte det vi upplever att vi gör!

I min kontakt med företag, chefer och ledare pratar jag ofta om en väldigt intressant och fascinerande forskningsstudie av Simon Elvnäs på KTH. Den handlar om vad chefer UPPLEVER att dom gör vs. vad dom FAKTISKT gör i sina möten med medarbetare. (Leta upp den på nätet eller hör av dig så kan vi titta […]

Vågar du vara enkel och konkret?

Det senaste året när jag jobbat med att implementera ett nytt arbetssätt hos mina kunder har jag insett att det är en stor utmaning för chefer att ändra sitt beteende när de ska gå från att prata utveckling med sina medarbetare traditionellt en till två gånger per år till att prata utveckling kontinuerligt hela året. […]

Det tar tid att ändra beteende

Ibland får vi höra som argument att man som ledare är rädd för att strukturen i Rolfs utvecklingsplan och reflektion skulle fasa bort det personliga samtalet. Man är rädd att Rolf skulle resultera i en digital chatt istället för en öppen kommunikation där man kan ha coachande samtal över telefon och teams för att kunna […]