Utveckla ledarskapet så det passar historiens största generation

23/03/2018

Utveckla ledarskapet så det passar historiens största generation

Hur ska man egentligen tänka kring uppföljning? Varför är det så svårt att jobba med kontinuerlig uppföljning? Det svarar Mentors partner Anders Kinding på. För att klara arbetet som ledare behöver man hela tiden själv hänga med i utvecklingen och anpassa sitt ledarskapsbeteende. Speciellt idag när våra organisationer till närmare 50{deb3bc3c0e033fb64dd786f1c4f3245ff1f60ef40d6ae9feef146e933d526af7} består av historiens största generation – millennials. En generation uppväxt med digitalisering.

Anders Kinding har över 25 års erfarenhet som konsult där han främst arbetat med ledarskapsfrågor. Utöver det har han roller som marknadschef på Securitas och SEBanken bland sina meriter. Att han också är en flitigt anlitad föreläsare och har författat ett antal böcker gör inte att man blir mindre imponerad av hans erfarenheter. Anders kan konsten att inspirera och vi på Mentor är väldigt glada över att han har valt att erbjuda Mentor som verktyg till de organisationer han möter.

Vikten av att låta chefer få utveckla sitt ledarskap
Anders har arbetat med ledarskapsfrågor i många olika typer av organisationer, det han sett är att dagens chefer får lägga alldeles för mycket tid på att skriva rapporter, skriva formulär och tillverka presentationer. Han menar att det finns för många enorma system som ger de högsta cheferna fakta medan mellancheferna får lägga otaliga timmar på att få in datan i dessa system. Anders lyfter de repressalier som inträffar om du inte rapporterar in i tid, hinner du däremot inte prata med dina medarbetare på en vecka ja, då händer inte särskilt mycket.

– Många chefer är duktiga inom sitt fackområde men de får ingen tidig möjlighet att utvecklas som chefer. Det här upplevs stressigt i sig och ger inte chefen någon ärlig chans att vara chef i en stressig miljö, säger Anders.

– All rapportering som ligger på chefer idag sker på bekostnad av kommunikationen med medarbetarna. Det jag har sett är att kommunikationen mellan chefen och medarbetaren är den kommunikation som ofta fallerar. Man ser det som en viktig del att kunna kommunicera med kunden men man glömmer bort vikten av kommunikationen inuti kärnan av bolaget. Har man en samsyn i organisationen, förstår vad som skapar värde och även syftet med verksamheten då kommer man långt. Nya tider kräver nya beteenden. Kommunikationen med medarbetarna och uppföljning är något du måste införliva i ditt dagliga arbete, säger Anders.

Vad fick dig att fastna för Mentor?

– Jag fick höra talas om Mentor i samband med att jag skrev ett inlägg på Linkedin om att det inte räcker att ha utvecklingssamtal en gång om året. Inte minst millenniegenerationen kräver tätare uppföljning. Annars kommer de hitta sig ett annat jobb. När jag blev introducerad för appen förstod jag nyttan med den direkt. Den är så enkel att förstå och hjälper till att lösa många av de problem som finns i organisationer idag, avslutar Anders.

Att arbeta mer och mer digitalt för att få hjälp och stöd blir allt viktigare. Mentor uppfyller millenniegenerationens eller om man så vill, gilla-generationens största behov. Att få känna sig sedda och att få känna ett syfte med sitt arbete. Det här är ett behov alla människor har men det blir extra framträdande i dagens organisationer. Vi blir ju inte yngre och år 2020 beräknas 50{deb3bc3c0e033fb64dd786f1c4f3245ff1f60ef40d6ae9feef146e933d526af7} av våra organisationer bestå av millennials. Det här betyder att vi i ledarskapet måste följa med den utveckling som sker. Annars riskerar vi förlora i längden.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn