Uppstart av ett nytt år!

09/01/2024

Hur startar du upp ett nytt år med ditt team? Kastar du dig in i det nya direkt eller utvärderar du hur målen gick föregående år först? Hur gör du för att få med hela teamet och skapa engagemang kring vad ni ska uppnå tillsammans?

Vi vill dela med oss av hur vi jobbar och kanske kan det ge några tips och nya tankar till dig.

Så här startar vi upp ett nytt år på Rolf!

Vi börjar året med en heldagskickoff där vi först utvärderar föregående år med hjälp av en reflektionsmodell som heter After Action Review (ARR), läs mer om modellen här. ARR består av följande punkter:

 1. Vad var det vi förväntade oss skulle hända?
 2. Vad var det som faktiskt hände?
 3. Varför blev det som det blev?
 4. Vad kan förbättras och hur?
 5. Vad kan vi sprida vidare?

 

Därefter tar vi oss vidare till det nya året och går i tur och ordning igenom Rolfs:

 • Vision
 • Mission
 • Värderingar

 

Varje punkt går vi igenom i tre steg:

 1. Vad innebär punkten för mig?
 2. På vilket sätt kan jag bidra till den i min arbetsvardag?
 3. Är det något vi skulle vilja ändra på i vår vision, mission och våra värderingar?

 

Nästa steg är att gå igenom företagets strategiska mål tillsammans. Syftet med det är att alla ska vara väl medvetna om vilka mål som ledningen satt för det nya året. Detta för att kunna sätta mål på team- och individnivå som matchar de strategiska målen. Här använder vi oss av en målstyrningsmetod som heter Objective and Key Results (OKR) dvs mål och mätbara resultat. OKR innebär bland annat att man förväntas sätta mål som är precis över gränsen över vad man tror är möjligt vilket uppmuntrar kreativitet och engagemang. En förutsättning för att arbeta med OKR framgångsrikt är att alla arbetar tillsammans mot samma mål och att varje individ ser sig som en viktig kugge i det stora hjulet. Ledningens mål gäller för hela året och målen på team- och individnivå för ett kvartal i taget. Här kan du läsa mer om OKR.

Nu är vi redo att tillsammans bestämma hur vi under året ska fira våra gemensamma framgångar, det rör sig såklart om att vi vill uppmärksamma allt arbete, slit och engagemang som var och en av oss bidrar med för att uppnå våra OKR. Vi har tex redan nu något som vi kallar för bubbelfredag som är ett återkommande inslag där vi vid speciella tillfällen firar att vi uppnått något specifikt tillsammans. Men även större milstolpar vill vi såklart samlas kring, då sätter vi av en heldag där vi träffas för att göra något som alla uppskattar.  

Så vad händer nu?

Teamen påbörjar arbetet utifrån sina respektive OKR, metoden förenklar prioriteringen av vad både respektive team och vad var och en ska göra (och inte göra). Vi utvärderar våra OKR-cykler regelbundet (kvartalsvis) och sätter upp nya OKR inför kommande kvartal). Vid utvärderingarna använder vi självfallet AAR-modellen.

Hur arbetar vi kontinuerligt?

Vi använder alla moduler i Rolfs plattform. Reflektionsloggen där vi alla reflekterar varje vecka till vår närmaste chef som också ger oss feedback på varje reflektion. Vi använder även taggmolnet som bildas i reflektionsloggen för att se hur vi mår över tid (både på individ-, team- och organisationsnivå).

I Utvecklingsplanen lägger vi in våra individuella mål som är direkt kopplade till våra gemensamma OKR som läggs in i Mål. Där lägger vi även in mål utifrån våra värderingar.

Vi fyller i en Rolfing inför varje månadsavstämning där vi får status inför samtalet som vi sen följer upp hur det ser ut över tid (både på individ-, team- och organisationsnivå).

Du kan förstås också använda Rolfs digitala plattform på precis samma sätt som oss. Hör av dig så kan vi berätta mer om hur du blir kund och hur du kan implementera de olika modulerna utifrån de önskemål och behov som just du har.

 

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn