Reflektion eller kommunikation, vad är skillnaden?

12/11/2020

Ibland när jag är ute hos kunder hamnar jag i en diskussion kring att man kommunicerar så mycket dagligdags med sina medarbetare att man ser den skriftliga reflektionen som överflödig. Vi vet ju redan allt, vi pratar så mycket med varandra, varför ska vi skriva också?

Då har man in min värld inte insett skillnaden på kommunikation och reflektion.

Så klart kan man reflektera tillsammans medarbetare och chef. Men det är inte samma sak som att jag sätter mig ned och skriver ner min reflektion utan att ta hänsyn till att jag samtidigt interagerar med en annan människa. Självklart tänker vi då på mottagandet samtidigt som vi reflekterar. Självklart blir vi där och då påverkade av varandra.

Därför är det viktigt att vi reflekterar enskilt i skrift. Det gör att vi måste tänka själva! Vi måste ta ansvar för vår egen tanke utan att få frågor och utan att någon tycker samtidigt som jag själv tänker tanken. Genom att skriva kan vi gå tillbaka i våra reflektioner för att se till att vi inte stannar upp och hamnar i ett ont mönster. Det är en enorm skillnad i det.

Självklart säger jag inte att det är enkelt på något vis. Men ska allt vara enkelt? Det kostar att utvecklas tänker jag. I Rolf kan chefen sedan ta del av min reflektion för att ge mig feedback. Båda kan ta ett ansvar och tänka enskilt. Enskild reflektion och feedback som inte ska ersätta kommunikation utan komplettera.

Att sitta tillsammans är självklart viktigt och jag vill understryka att vi ska fortsätta med det men det kan aldrig bli samma sak som att reflektera enskilt i skrift.

Forskning visar att om vi reflekterar vi 15 minuter om dagen i skrift blir vi 23% mer produktiva utan att få en högre känsla av stress. Effekten blir snarare att stressen minskar!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn