Mer produktiva utan att gå sönder?

09/10/2018

Mer produktiva ut att gå sönder?

Studier visar att vi i arbetet blivit 80% mer produktiva än vad var 1969. Vad har vi fått offra för denna produktivitet? Svaret är enkelt: tid. Frågan är ju då vill vi offra mer tid? Vad kan vi människor göra för att fortsätta bli mer produktiva utan att gå sönder? Och hur ska vi behålla våra medarbetare i detta? Dels kan vi ju använda oss av digitala verktyg som kan underlätta i våra arbetsuppgifter – så vi kan lägga fokus på annat – men det finns något mer vi kan göra. I en studie från HEC University i Paris ville man se vad som hände om man kortade ned arbetstiden med 15 minuter och lade den tiden på att skriftligt reflektera istället. Produktivitet och leverans ökade med 23%! Reflektionen visade sig skapa engagemang och kontroll. Reflektion leder nämligen till lärande och att vi blir mer innovativa att lösa eventuella problem. Vilket tar oss framåt. Alltfler toppchefer lyfter in reflektionstid i sina organisationer och når fantastiska resultat.

Jan-Åke Eriksson arbetar som affärsområdeschef på Länsförsäkringar Bergslagen. Han har valt att låta sina medarbetare reflektera i Mentor vilket innebär att han också får läsa sina medarbetares reflektioner och kan ge feedback på dessa. Han ser sina medarbetares reflektioner som en möjlighet att kunna vara en bättre och mer närvarande chef. ”Genom mina medarbetares reflektioner får jag, även om jag inte är fysiskt på plats där de är, en bra bild över deras vecka och vad de har att fokusera på just nu. Jag kan fånga upp saker de bekymrar sig över och enkelt bekräfta dem i deras ansträngningar…”, säger han.

Gallup har gjort en undersökning som visar att i snitt 13% av medarbetare är engagerade i sitt arbete. Det här bör ses som samhälleligt ohälsosamt då oengagerade medarbetare löper större risk att bli sjukskrivna på grund av stress. Varför sätter vi då inte i system att reflektera när vi vet att det är så bra? Kan det vara för att vi inte vet hur vi ska mäta reflektion? För det vi kan mäta, som exempelvis medarbetarindex är vi väldigt glada i.

Vi vet bland annat att reflektion:

  • gör oss mer produktiva och minskar känslan av stress.
  • får individen att ta mer ansvar.
  • ger mer pengar på sista raden.

Vad är det som gör att inte fler organisationer ger sina medarbetare reflektionstid? Är det en rädsla för att förlora produktionstid? Är det en fråga om ork hos organisationer? Är chefen rädd för medarbetarnas tankar? Eller är det för att vi, som nämnt ovan, inte vet hur vi ska mäta resultatet?

Vad vi kan mäta är ju de hårda talen som oengagemang direkt genererar: Ett bolag med 1000 anställda där man har en sammanlagd lönekostnad på 700 miljoner kr förlorar i snitt 354 miljoner kr varje år på grund av oengagemang (källa), medan en utbränd medarbetare kostar organisationer 400 000 kr om året endast i produktionsbortfall (källa). När en medarbetare bestämmer sig för att byta jobb kostar det i snitt 550 000 kr (källa). Detta är kostnader som direkt kan undvikas om mindre satsningar görs för att öka engagemanget hos befintlig personal och samtidigt minimera viljan för dessa att söka sig vidare.

Tänk om man kunde mäta resultatet på reflektion? Siv Carrass arbetar som förskolechef och har 30 medarbetare under sig. Ingen dag är den andra lik och att hinna se och höra alla är svårt. ”Genom reflektionen upplever jag att jag fått en annan relation med mina medarbetare, en bättre relation. Reflektionsloggen lyfter sådant som annars gått förbi och skapar stoff till det fysiska mötet. Mentor göder och föder det personliga mötet. Det är befriande att på måndagsmorgonen plocka fram ordmolnet…”, säger hon.

Är du en av dem som insett fördelen med att reflektera eller hör du till dem som inte förstått poängen än?

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn