Johan Book om det magiska receptet

08/10/2017

Johan Book om det magiska receptet

Vid tre tillfällen under hösten 2017 skrev den flitigt anlitade föreläsaren Johan Book, till vår stora glädje, för Mentor. Johan Book har ett stort engagemang i forskningsbaserat ledarskap och är precis som vi intresserad av att hitta vägar för att skapa motiverade, innovativa, välmående och högpresterande organisationer, läs mer om Johan i slutet på denna sida! I hans första artikel för Mentor delar han med sig av det magiska receptet för att få dina chefer och medarbetare att må och prestera på topp. Välkommen att dyka ned i inspirerande läsning!

För första gången på flera decennier ser vi att vår produktivitet faktiskt viker, det vill säga att vi blir allt mindre produktiva. Detta trots alla våra fantastiska systemlösningar, processkartläggningar, kostnadseffektiviseringsprogram och ”väl” genomtänkta omorganisationer. Vi ser också minskad motivation, att allt färre strategigenomföranden lyckas och att sjuktalen ökar dramatiskt. Men det finns en lösning, för de som faktiskt vill och vågar lyfta blicken från Excelfilen för en stund. För då pratar vi om människor, drivkrafter, engagemang och måluppfyllelse.

Hur ska vi då göra för att skapa en motiverad, innovativ, välmående och högpresterande organisation? Jo, vi måste börja ta ledarskap och engagemang på allvar, och vi måste börja nu! Det magiska receptet hämtar vi från två av de mest evidensstarka managementteorierna som finns, nämligen ”self determination theory” samt ”goal setting theory”. Till på köpet kryddar vi anrättningen med insamlad data från ADKAR, världens mest använda förändringsmetodik.

“vi måste börja ta ledarskap och engagemang på allvar, och vi måste börja nu!”

Det magiska receptet:

Tydlig och mänsklig i första hand
Bygg grunden med en förtroendegivande och kommunikativ ledningsgrupp som den första ingrediensen. En ledningsgrupp som är både resultat- och relationsfokuserade. Var tydliga, involverande, mänskliga, lyssnande och förstå att det är medarbetarna och deras aktiviteter och engagemang som kommer att skapa resultatet. Resultatet kommer inte av sig själv bara för att ledningsgruppen säger det, även om många tyvärr verkar tro det. Ha ett tydligt och attraktivt mål och syfte med er verksamhet som den andra ingrediensen.

Hur fungerar vi?
Skapa en organisation som genomsyras av kunskapen kring våra mänskliga drivkrafter och vad det är som får oss att prestera och må bra. Ju mer ni vet och kan applicera den kunskapen i framförallt ert ledarskap desto bättre kommer det att gå. Forskningen visar ett tydligt samband mellan gott ledarskap, välmående, hög motivation, ökade prestationer och ett förbättrat ekonomiskt resultat. Bra va? Titta alltså på resultatet i andra hand och de som ska skapa det i första.

Ge oss ett gott ledarskap, tack!
Ledarskapet är den allra grymmaste arenan för att skapa den åtråvärda motivationen, engagemanget och välmåendet. Korrelationen mellan en duktig chef och höga frisktal är väldigt stark. Men korrelationen mellan friskvårdsbidrag och friskdagar då? Tyvärr ingen korrelation. Så lägg krutet där det bäst behövs. I ledarskapet, och det börjar i toppen.Ge era chefer roller och ansvarsområden som är designade för att leda (inte vara en medarbetare med medarbetaransvar, det är en jäkla skillnad). Ge dem kunskap, tydliga mål, stöd, uppmuntran, uppföljning och återkoppling på ledarskapet. Vi människor är simpla, vi gör mer av det vi uppmuntras för kontinuerligt och mindre av det vi inte uppmuntras för. Så bygg interna strukturer som främjar ett gott ledarskap, inte tvärtom.

 Engagerande och tydliga mål är kanonbra!
Målen ska inte bara vara tydliga, de ska vara engagerande också. Nu blev det jobbigt va? Ja lite, men otroligt mycket roligare och er produktivitet och måluppfyllelse kommer att öka markant. Så se till att involvera era medarbetare i målsättningsarbetet, resultatmålen kan måhända vara fasta och beslutade uppifrån men låt medarbetarna vara med och sätta “hur-mål”, det vill säga delmål/aktiviteter kring hur ni ska uppnå resultatmålet.
– Läromål, vad ni behöver lära er för att ha bästa förutsättningar att uppnå resultatmålet.

Följ upp så det visslar om det!
Forskningen visar att enbart genom att kontinuerligt börja följa upp sina mål ökar arbetsprestationen med i snitt tjugofem procent. Det är ju en prestationsökning ni inte vill missa, eller hur? Så se till att följa upp era uppsatta mål, kontinuerligt. Agenda på uppföljningen:
– Vad var målet/målen?
– Vad har utfallet blivit?
– Vad har gått bra? Varför det?
– Vad har gått mindre bra? Vad gör vi åt det?

Bygg en feedback-kultur, men gör det på riktigt!
Feedback i all ära, om sanningen ska fram så är det ett tveeggat svärd. Feedbacken ska luta sig på tydliga uppsatta mål med fokus på slitet, inte resultatet. Det vill säga ett fokus på hur-mål och läro-mål. Tyvärr så visar det sig att ”lösryckt” feedback ofta är ett nollsummespel eller till och med kontraproduktivt. Så börja strössla med feedback (uppmuntran fungerar alltid bäst) men se till att luta den mot de tydligt uppsatta målen.

Skapa trygghet
Se till att chefer och medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Att de uppskattas minst lika mycket för sin person som sin prestation. Ingen mår bra eller presterar bra på sikt genom att piskan viner och att vara livrädd för sin chef eller andra negativa konsekvenser. Borga för trygga relationer med en hög grad av omtanke, det skapar effektivitet och lojala glada medarbetare.

Ta dig en funderare på huvudingredienserna i det ”magiska receptet” och vilka mål och dit kopplade förbättringsåtgärder du skulle vilja/kunna göra inom varje område. Fundera också på hur du på bästa kan följa upp att förbättringsåtgärderna faktiskt görs och får effekt. Sen är det bara att kavla upp ärmarna, vässa geniknölarna och börja göra.

Lycka till!

/Johan

Om Johan Book:
Johan Book är smått galen i forskningsbaserat ledarskap och att chefer och medarbetare både mår och presterar bra. Sedan barnsben har han varit intresserad av våra drivkrafter och motivation. Numera driver han det egna företaget Motivationsbyrån och har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation, välmående och resultat.

Johan är en flitigt anlitad föreläsare, utbildare, rådgivare, bloggare och även – enligt sig själv – ett intervjuoffer, poddgäst samt härjar han hejvilt på LinkedIn. Han älskar också kaffe. Vid tre tillfällen under hösten är Johan Book gästskribent för Mentor, välkommen Johan!

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn