Webinar

Kostnadsfria webinar från Rolf. Anmäla dig till kommande webinar eller sätt upp dig på listan för att få tillgång till redan passerade webinar.

Aktuella webinar
Att koka ner fluff till konkret beteende – en superkraft!
Tidigare webinar
Glöd eller levebröd- Om att finna sitt syfte och sin motivation.
Att skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation – som lyckas med det man tar sig för.

Skapa en arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat