Tips på hur ni kan utveckla medarbetarsamtalet

Tips på hur ni kan utveckla medarbetarsamtalet Hur kan man utveckla medarbetarsamtalet i riktning mot den typ av organisationer vi idag arbetar i? Det vill säga mer decentraliserat styrda organisationer där medarbetarna får alltmer att säga till om. Historiskt sett så kom medarbetarsamtalet till för att man skulle kunna kategorisera människor efter prestation – numera […]