Tips på hur ni kan utveckla medarbetarsamtalet

Tips på hur ni kan utveckla medarbetarsamtalet Hur kan man utveckla medarbetarsamtalet i riktning mot den typ av organisationer vi idag arbetar i? Det vill säga mer decentraliserat styrda organisationer där medarbetarna får alltmer att säga till om. Historiskt sett så kom medarbetarsamtalet till för att man skulle kunna kategorisera människor efter prestation – numera […]

Så lyckas ni med era mål! Tips från Mentors grundare Pia Nilsson

Så lyckas ni med era mål! Tips från Mentors grundare Pia Nilsson Johan Book skriver i sin artikel om vikten av att satsa på tydliga mål, uppföljning och återkoppling. Han lyfter tre överlägset avgörande mål som jag tycker är viktiga att lägga fokus på och följa upp – nämligen resultatmål, processmål och läromål. Dessa mål […]