Fem minuter reflektion med Rolf

V.52

Förändringar börjar alltid hos dig själv. Om det är någonting du stör dig på, vad kan du göra för att förändra detta?

Dina fem minuter egentid

Vill du börja reflektera regelbundet, boka en kostnadsfri demo!

Reflektionskort

V.51

Fundera på din balans i livet. Hur ser förhållandet ut mellan arbete/familj/egentid. Behöver du förändra något?

Dina fem minuter egentid
V.50

Reflektera över när du senast gjorde något utanför din komfortzon och hur det kändes?

Dina fem minuter egentid
V.49

Tänk på nästa vecka och lägg en plan för att arbeta fokuserat och koncentrerat. Behöver du avsätta tid för att besvara mail, telefontid alternativt tid för förberedelse? Testa att endast göra en sak i taget.

Dina fem minuter egentid
V.48

Gör månadsbokslut för dig själv och fundera kring vad som har gått bra, vad som har gått mindre bra och vad du tar med dig för lärdomar till nästa månad.

Dina fem minuter egentid
V.47

Fundera över dina bästa egenskaper och hur du kan lyfta fram dessa ytterligare för att fortsätta ta steg framåt.

Dina fem minuter egentid
V.46

Fundera kring ordet nöjd, när känner du dig så och är det OK att klappa sig själv på axeln och vara nöjd?

Dina fem minuter egentid
V.45

Fundera kring företagets värderingar och om det finns anledning att förtydliga vad dessa betyder för er. Går de att anpassa ytterligare till er arbetsplats?

Dina fem minuter egentid
V.44

Vad betyder att ta ansvar, för dig? Reflektera över ditt ansvarstagande i det dagliga arbetet.

Dina fem minuter egentid
V.43

Fundera på om företaget du arbetar på vore ditt eget. Skulle du agera annorlunda då? Om JA - vad skulle du då göra annorlunda?

Dina fem minuter egentid
V.42

Finns det arbetsuppgifter som ingen tar ansvar för men som måste göras? Om JA - fundera på om du har utrymme att ta ansvar för en sådan uppgift.

Dina fem minuter egentid
V.41

Fundera kring vilka saker som andra branscher utanför er gör riktigt bra. Finns det något ni kan ta efter och göra på ert eget sätt för att utveckla verksamheten?

Dina fem minuter egentid
V.40

Vad vill du utveckla i din arbetsroll? Följer det organisationens mål?

Dina fem minuter egentid
V.39

Vad betyder konstruktiv kritik för dig? Är ni bra på det på din arbetsplats?

Dina fem minuter egentid
V.38

Reflektera över ert senaste personal- eller teammöte. Fick alla deltagare ungefär samma taltid? Om inte, vad berodde det på och hur kan ni bli bättre till nästa möte?

Dina fem minuter egentid
V.37

Fundera över vad som skulle hända om ni gjorde tvärtemot vad normen är på er arbetsplats

Dina fem minuter egentid
V.36

Reflektera över när du senast gjorde något utanför din komforten och hur det kändes

Dina fem minuter egentid
V.35

Fundera över dina bästa egenskaper och hur du kan lyfta fram dessa ytterligare för att fortsätta ta steg framåt.

Dina fem minuter egentid
V.34

Fundera kring vad du är mest stolt över att du åstadkommit den senaste veckan.

Dina fem minuter egentid
V.33

Fundera på vad du uppskattar i din vardag och vad som gör dig riktigt lycklig.

Dina fem minuter egentid
V.32

När du deltar i möten på din arbetsplats, vilken roll har du då?

Dina fem minuter egentid
V.31

Tänk på när du trivs som absolut bäst på jobbet. Hur känns det i kroppen och knoppen?

Dina fem minuter egentid
V.30

Visa uppskattning till en av dina kollegor under en vecka. Ge hen uppmuntrande ord på vägen!

Dina fem minuter egentid
V.29

Reflektera över om ni har några surdegar på din arbetsplats. Hur kan ni tillsammans göra en aktivitet och lösa dessa på ett kul sätt?

Dina fem minuter egentid
V.28

Hur kan ni utveckla era personalmöten? Prova att checka in var ni står innan mötet och checka ut när mötet är slut. Hur känns det när ni går därifrån?

Dina fem minuter egentid
V.27

Gör månadsbokslut för dig själv och fundera kring vad som gått bra, vad som gått mindre bra och vad du tar med dig för lärdomar till nästa månad.

Dina fem minuter egentid
V.26

Ge konkret beröm till en kollega du vanligtvis inte pratar med så mycket. Reflektera kring kollegans reaktion.

Dina fem minuter egentid
V.25

Tänk på vad du vill ha uppnått om ett år på ditt jobb och privat. Tänk därefter igenom vad du behöver börja med, sluta med eller göra mer av för att närma dig målet.

Dina fem minuter egentid
V.24

Reflektera kring tre av dina svaga sidor och hur du kan göra dem mindre framträdande.

Dina fem minuter egentid
V.23

Reflektera över vad som har gått extra bra senaste veckan och vad som är framgångsreceptet.

Dina fem minuter egentid
V.22

Vad betyder arbetskul för dig?

Dina fem minuter egentid
V.21

Reflektera kring begreppet Högt i tak. Vad betyder det? Har ni ett öppet klimat på arbetsplatsen?

Dina fem minuter egentid
V.20

Fundera på kommande halvår. Vad vill du åstadkomma? Finns det något nytt som du behöver lära dig för att nå ditt mål?

Dina fem minuter egentid
V.19

Hur känner jag kring empati? Och visar vi tillräckligt av det för varandra på vår arbetsplats?

Dina fem minuter egentid
V.18

Vem vill du lära dig något av på din arbetsplats? Berätta det för hen! Då kommer du få chans att lära dig mer samtidigt som du lyfter personen i fråga.

Dina fem minuter egentid
V.17

Tänk kring ordet fokuserad och vad som behöver finnas på plats för att du ska vara just fokuserad.

Dina fem minuter egentid
V.16

Fundera kring ordet nöjd. När känner du dig så och är det OK att klappa sig själv på axeln och vara nöjd?

Dina fem minuter egentid
V.15

Reflektera över hur du kan skapa en bra arbetsvecka för dig själv.

Dina fem minuter egentid
V.14

Reflektera kring ordet produktiv och när du är det som mest. Vad behöver du göra för att vara just produktiv?

Dina fem minuter egentid
V.13

Fundera på vad ni som team är mest stolta över att ni har åstadkommit den senaste månaden.

Dina fem minuter egentid
V.12

Reflektera kring vad du kan göra mer av för att överträffa dina kollegors eller kunders förväntningar.

Dina fem minuter egentid
V.11

Testa att coacha varandra i ett moment under nästa vecka, exempelvis på ett möte, ett besök eller ett kundsamtal.

Dina fem minuter egentid
V.10

Summera dagen och skriv ned minst en bra sak som ni har gjort idag.

Dina fem minuter egentid
V.9

Tänk kring din egen balans på företaget. Är det något du behöver lägga mer eller mindre tid på?

Dina fem minuter egentid
V.8

Ge konkret beröm till en kollega du vanligtvis inte pratar med så mycket. Reflektera kring kollegans reaktion.

Dina fem minuter egentid
V.7

Reflektera kring vad som är viktigast: att göra saker rätt eller att göra rätt saker. Vad är viktigast för dig?

Dina fem minuter egentid
V.6

Summera dagen och skriv ner tre saker som du har gjort bra idag.

Dina fem minuter egentid
V.5

Vad betyder självledarskap för dig och ditt arbete?

Dina fem minuter egentid
V.4

Reflektera kring tre saker som du har gjort för att hjälpa dina kollegor eller kunder under veckan.

Dina fem minuter egentid
V.3

Skriv ner vad du kan göra för aktiviteter närmaste veckan för att förbättra dina chanser till att lyckas med dina mål. Följ upp när veckan är slut.

Dina fem minuter egentid
V.2

Tänk på nästa vecka och lägg en plan för att arbeta fokuserat och koncentrerat. Behöver du avsätta tid för att besvara mail, telefontid alternativt tid för förberedelser? Testa att endast göra en sak i taget.

Dina fem minuter egentid
V.1

Vad betyder motiverad för dig och när känner du dig som mest motiverad?

Dina fem minuter egentid
V.53

Vilka är företagets värderingar och stämmer de överens med hur du själv tänker?

Dina fem minuter egentid

Boka en kostnadsfri demo av verktyget med Pia

Du får tips på hur du och dina medarbetare kan använda reflektionsverktyget för att få ut bästa möjliga effekt och hjälp att starta upp ditt provkonto. Provabonnemanget innebär inga åtaganden och närsomhelst avlutas inom 30 dagar. 

Har du frågor om verktyget eller är du nyfiken på våra andra moduler?

Läs mer om våra andra moduler på hemsidan eller skicka ett mail till info@rolf.se

Rolf Nordic AB | B:26 | Port Anders gata 9, 722 12 Västerås | 021-14 20 20 | info@rolf.se