ROLF BERÄTTAR TRYCKSAKER KONTAKT LÄMNA FILER ICC PROFILER
 
 
Bilder måste ofta "fixas till" för att bli bra.
Ofta behöver bilder retuscheras. Man behöver ta bort, byta ut eller förändra olika detaljer i bilderna för att de ska förmedla rätt saker. Det kan vara nya produkter som ska retuscheras in i befintliga bilder, skeva vinklar som behöver rätas eller murade väggar som måste snyggas till. Vi har lång erfarenhet av avancerad retusch.

Dra markören över bilderna för att se skillnaden.
 
   
cejn  
   
kvanum  
   
   
 
   

Fotograf: Erik Lindvall/imagebank.sweden.se