ROLF BERÄTTAR TRYCKSAKER KONTAKT LÄMNA FILER ICC PROFILERHÄLSNINGAR FRÅN TRYCKARN!

Rolf tryckeri. Allt från det lilla visitkortet till fullskaliga DR, DM produktioner och inte att förglömma
e-handels portal med automatiserade trycksaker med ”give away” som exempel.
Rolf önskar en färgfull höst 2017.

GODA RÅD   BEHÖVER DU RETUSCH!
Ska bilder färgsepareras innan man gör PDF?
Hur ställer man in övertryck osv. Här finns en del
goda råd som är bra att ha med sig när man förbereder sitt arbete för tryck.

Läs mer >>

Ofta behöver bilder retuscheras. Man behöver ta bort, byta ut eller förändra olika detaljer i bilderna för att de ska förmedla rätt saker.

Här är några exempel på hur vi hjälpt andra >>